Znają Lwów i Kresy Południowo – Wschodznie

W dniu 16 października 2015r. o godz. 10.00 w sali Sudeckiego  Centrum Wspierania  Organizacji Pozarządowych odbył się III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich.

Organizatorami konkursu było Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich i Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy. W konkursie wzięło udział 8 zespołów w 3- osobowym składzie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z następujących placówek:

  1. Gimnazjum Nr 1 w Świdnicy
  2. Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy
  3. Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Sportowymi w Świdnicy
  4. Gimnazjum w Lutomi Dolnej
  5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Świdnicy
  6. Szkoła Podstawowa Nr 8 w Świdnicy
  7. Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej
  8. Szkoła Podstawowa Nr 315 w Świdnicy

Uczestników oceniało jury w składzie:

p. Antoni Jadach– prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Poł.Wsch

p. Karol Liwirski– z-ca prezesa

p. Helena Kopacka- członek zarządu

p. Zofia Smólka– członek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Poł.Wsch

Prowadzenie konkursu p.Wioletta Ziobrowska- MDK w Świdnicy

Otwarcia konkursu dokonał dyrektor MDK- p. Zbigniew Cyryl

Niewątpliwie największą atrakcją konkursu był zaproszony gość specjalny- p. Wojciech Habela- absolwent PWST we Wrocławiu, aktor występujący na scenie Ośrodka Teatru Otwartego „Kalambur” we Wrocławiu, w Teatrze im. Siemaszkowej w Rzeszowie oraz wTeatrze Bagatela w Krakowie. Zdobywca I nagrody w Konkursie Piosenki Lwowskiej, I nagrody w konkursie „Baraku” lwowskiego. Od 2009 roku członek Rady Fundacji Ocalenia Kultury Kresowej „Chawira” w Krakowie.

Aktor zaprezentował teksty dotyczące piękna kultury lwowskiej i baraku lwowskiego.

Konkurs w I części składał się z testu wiedzy o Lwowie, zestawy pytań losowane były przez uczestników zespołów. Druga część zawierała pytania multimedialne z zakresu kultury i architektury Lwowa, natomiast III część oparta była o prezentację utworu Mariana Homara w dowolnej formie, piosenki bądź recytacji.

Po podliczeniu punktacji jury postanowiło nagrodzić następujące zespoły:

I miejsce: Gimnazjum Nr 1 w Świdnicy

II miejsce : Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej

III miejsce: Gimnazjum w Lutomi Dolnej

III miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Świdnicy

III miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 315 w Świdnicy

Nagrodzenia otrzymali statuetkę, dyplomy oraz nagrody książkowe, pozostali uczestnicy otrzymali także pamiątkowe gadżety związane ze Lwowem oraz dyplomy za udział w konkursie.

Loading