Pracownia plastyczna I  – Joanna Waksmundzka

 

 

– koło malarstwa

Grupa starszej młodzieży składająca się z uczniów szkół średnich i ostatnich klas SP. Młodzież z grupy „Malarstwa” chętnie wykonuje prace w różnych technikach malarskich ( akwarele, farby akrylowe, techniki mieszane) o tematyce realistycznej np. pejzaż, martwa natura, portret.  Reprezentuje placówkę w konkursach plastycznych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim ( np. Wrocław, Legnica, Lidzbark Warmiński). W grupie wyróżniają się Kamila Łuczak, Dorota Krawczyńska i Zofia Mały. Na zajęciach wprowadzane są elementy historii sztuki, omawiane są dzieła wybitnych twórców, tematy w sztuce, przykłady architektury. Młodzież przygotowuje się do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Nagrodę Super Młodzik otrzymała Dorota Krawczyńska. Dorota reprezentowała pracownię podczas Dnia Talentów MDK.

 

– koła technik różnych

Na zajęcia koła technik różnych uczęszczają dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej ( od 0 do 6 klasy). Dzieci poznają wiele technik plastycznych: malarskich , rysunkowych i dekoracyjnych, uczą się wykonywać samodzielnie prace wg wcześniej wykonanego projektu. Realizują prace ze zwróceniem uwagi na ich estetykę i dokładność wykonania. Uczą się staranności, systematyczności, realizacji zadania do końca. Chętnie podejmują pracę, reprezentują placówkę w konkursach plastycznych. Są zgranym zespołem. W grupie wyróżnia się Agata Zaręba i Julia Bobela.

 

– koło grafiki i rysunku

Grupa bardzo liczna, składająca się z młodzieży uczęszczającej do starszych klas SP oraz uczniów szkół średnich. Wykonująca prace w technikach malarskich (akryl, akwarela, techniki mieszane) i w technikach graficznych ( linoryt, pleksoryt, kolograf, monotypia).Młodzież z  koła „Grafika” to w większości wieloletni uczestnicy zajęć plastycznych, laureaci nagrody Super Młodzik. W kole grafiki wyróżniają się:  M. Morawska, N. Strzelczyk, W. Gołuch, D. Kryśpiak, L. Grzeczka. Reprezentują placówkę w wielu konkursach, odnosząc sukcesy. W tym semestrze nagrody w MDK „Śródmieście” we Wrocławiu i MDK w Lidzbarku Warmińskim. Nagrody Mały Super Młodzik otrzymały Lena Grzeczka, Dorota Kryśpiak.

 

– koło małych form dekoracyjnych

 

Na zajęcia koła „Małe Formy plastyczne” uczęszczają dzieci z przedszkoli i młodszych klas szkoły podstawowej ( od 4/5 do 10 roku życia). Poznają różne techniki plastyczne, przede wszystkim malarskie. Poznają język plastyki, wiadomości o środkach wypowiedzi plastycznej (kreska, barwa,bryła), uczą się posługiwania narzędziami(nożyczki, pędzel). Wykonują prace inspirowane własnymi przeżyciami, lub prace o treściach fantastycznych. Głównym celem jest wprowadzenie w świat plastyki i integracja grupy, stworzenie w pracowni atmosfery sprzyjającej twórczej pracy. Nauka samodzielności, realizacji zadań do końca. Grupa dzieci młodszych , od 7 do 10 lat. Dzieci chętnie podejmują pracę, wykonują prace malarskie , graficzne (kolograf) i dekoracyjne ( bombka). Realizują swoje pomysły, ilustrują sceny z życia codziennego, przedstawiają tematy fantastyczne. Są zintegrowanym zespołem, pomagają sobie nawzajem. Wykonują prace na konkursy plastyczne. W grupie wyróżnia się Julia Strzeżek, Oliwia Maj i Hanna Mały.

 

Zapraszamy wszystkich na zajęcia w pracowni plastycznej

w MDK Świdnica Dział I przy ulicy Nauczycielskiej 2.

 

Zapisy online na rok 2021/2022

 

Loading