Pracownia animacyjna I

 

– Grupa teatralna „Pauza” – Joanna Chojnowska

W grupie „ Pauza”  uczestnicy  mogą poprzez swoje własne doświadczenia szukać prawd we współczesności,  w literaturze, sztuce, mogą odkrywać je przy pomocy środków wyrazu teatralnego. Słowo, ruch, obraz, dźwięk pomogą te prawdy przenieść na scenę za pomocą znaku teatralnego. Takie poszukiwania i doświadczenia dają uczestnikom możliwość zbudowania niepowtarzalnego obrazu scenicznego. Poszukiwanie prawd uniwersalnych odbywa się poprzez aktywne działania teatralne na zajęciach a w szczególności poprzez  pracę metodą warsztatową, która pozwala odkryć w sobie nieograniczone możliwości twórcze. Metoda ta pozwala odczuwać satysfakcję z własnej pracy i własnych osiągnięć, pozwala czerpać przyjemność z prezentacji scenicznej indywidualnej i grupowej, pozwoli na odczuwanie odpowiedzialności za swoją pracę.  Metoda ta inspiruje do tworzenia własnych inscenizacji.

 

– Grupa teatralna „Cedeen” – Joanna Chojnowska

Uczestnikami grupy „ Cedeen” głównie są uczniowie szkół ponadpodstawowych. W grupie realizowany jest  Program „Wielkie polskie dzieła literackie”- jako sposób widzenia świata”, który  przybliża jej uczestnikom postaci twórców polskiej literatury. Odkrywa przed nimi świat, pozwala im na własne poszukiwania i odkrycia. Uczestnicy dokonują własnej interpretacji rzeczywistości. Wprowadzane treści są realizowane twórczymi i aktywizującymi metodami pracy takimi jak metoda warsztatowa, która pozwala na sukcesywne wchodzenie w świat teatru i doznawanie przyjemności z obcowania z dziełami teatralnymi, pobudza do kreowania własnej przerysowanej rzeczywistości. Metoda ta inspiruje do tworzenia własnych inscenizacji, pisania scenariuszy, przygotowywania scenografii, kostiumów, oprawy muzycznej.

 

– „Grupa ze spalonego teatru” – Joanna Chojnowska

Realizowany w “Grupie ze spalonego teatru” program pozwala uczestnikom odnaleźć poprzez działania sceniczne magiczny świat teatru i umożliwia im wejście w ten świat, pozwala odnaleźć siebie, odkryć własne możliwości. Uczestnik na zajęciach ma możliwość wyrazić siebie poprzez różne formy prezentacji scenicznej. Program pobudza jego nieograniczoną wyobraźnię i pozwala tworzyć własny świat magii teatralnej. Wprowadzane treści realizowane są aktywizującymi metodami pracy między innymi etiudami teatralnymi.

 

– Grupa wokalno – teatralna – Dariusz Jaros

Grupa wokalno-aktorska liczy 9 osób . Uczestnicy to młodzież ze szkół podstawowych , średnich i podyplomowych, rozwijającą swoje zamiłowania wokalne w oparciu o poezje śpiewaną , piosenkę aktorską,  musicalową. Charakteryzuje ich śpiew z naciskiem na  indywidualną praca nad utworem.

 

– Grupa muzyczna „EMDEK BAND” – Dariusz Jaros

„EMDEK-BAND”  to grupa instrumentalistów rozwijających swoje zainteresowania z zakresu gry na instrumentach muzycznych w formach zespołowych- instrumentalno-wokalnych.   Tworzy ją młodzież szkół podstawowych ,szkół średnich oraz młodzież . Grupa liczy 9 osób i przez muzykę poznaje historię polskiej muzyki rozrywkowej  . Podstawową ideą grupy jest poznawanie polskiej piosenki i ich autorów , gatunków muzycznych z zakresu muzyki rozrywkowej w Polsce i na Świecie.

 

– Grupy gitar klasycznych – Mirosław Jabłoński

Koło Gitar Klasycznych I jest grupą początkową, dla osób rozpoczynających swoja przygodę z nauka gry na gitarze. Zajęcia odbywają sią w grupach, nauka odbywa się z nut (uczestnicy poznają zapis nutowy i oznaczenia notacji gitarowej , wszyscy grają unisono, stopniowo przechodząc do samodzielnego wykonania. Nauka jest kontynuowana w kolejnym roku w grupie drugiej.

Koło Klasycznych II jest grupą ,która kontynuuje naukę gry na gitarze. Zajęcia odbywają sią w grupach, nauka odbywa się z nut(uczestnicy poznają kolejne elementy zapisu nutowego  i oznaczenia notacji gitarowej , wszyscy grają unisono, stopniowo przechodząc do samodzielnego wykonania. Wprowadza się dużo ćwiczeń akordowych umożliwiających naukę schematów akordów do piosenek.

Koło Gitar Klasycznych III jest grupą o najwyższym stopniu zaawansowania w MDK. Uczestnicy zajęć potrafią korzystać z zapisu nutowego i mają opanowane podstawowe akordy. Uczą się  wykonywać utwór z podziałem na sekcje: melodii, basu i akompaniamentu. Akompaniują do piosenek śpiewanych przez uczestników Studio Piosenki. Występują jako zespół z samodzielnym repertuarem.

 

– Koło Turystyczne „ToTuToTam” PTTK – Zbigniew Curyl

Działające od dziewięciu lat w naszej placówce Koło Turystyczne PTTK „ToTuToTam” skupia uczestników w wieku 8-17 lat, które połączyła pasja, określony styl życia wynikający z naturalnej potrzeby dzieci i młodzieży do spacerów, rajdów i wycieczek, uprawiania turystyki i krajoznawstwa. Wspólne wędrowanie, zwiedzanie najbliższej okolicy i poznawania piękna przyrody służy kształtowaniu emocjonalnych postaw przywiązania do kraju ojczystego, dziedzictwa kulturowego własnego regionu. Właściwe połączenie wiedzy nabytej na lekcjach szkolnych i zajęciach teoretycznych w MDK z praktyką. Dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców Koło realizuje ok. 20 rajdów rocznie. Urozmaiceniem jest uprawianie wspinaczki skałkowej, strzelectwa, marszów na orientacje, narciarstwa biegowego. Koło może się pochwalić zwycięstwem naszej drużyny w Finale Centralnym Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego PTTK w Wadowicach w 2018 r.  Zwycięstwami indywidualnymi i II miejscem drużynowym w Pucharze Dolnego Śląska w InO w 2020 r. Przejściem Głównym Szlakiem Sudeckim im. M. Orłowicza (odcinkami), Głównego Szlaku Świętokrzyskiego w całości oraz zdobyciem Rysów i kilku dwutysięczników w ramach VII Wakacyjnego Obozu Wędrownego w Tatrach. Specyfiką Koła jest zdobywanie przez dzieci i młodzież różnorodnych odznak turystyki kwalifikowanej (GOT, OTP, KOT, TOK InO) i krajoznawczych. Rodzice uczestników zajęć zrzeszeni są w Kole PTTK “Pszczoły i Trutnie” i licznie uczestniczą w wycieczkach i rajdach Koła.

 

Zapraszamy wszystkich na zajęcia do pracowni animacyjnych I

w MDK Świdnica Dział I przy ulicy Nauczycielskiej 2.

 

Zapisy online na rok 2021/2022

 

 

 

 

 562 total views,  2 views today