Pracownia animacyjna dział II – Wioletta Ziobrowska

 

– Grupa teatralna „TS”

Grupa TS to grupa podstawowa działająca od września 2020r. Uczęszczają do niej dzieci ze szkoły podstawowej w wieku 9-10 lat. Poznają teatr poprzez różnorodne działania na terenie miasta oraz placówki. Inspiracją do twórczej pracy jest poznanie literatury i poezji dziecięcej. Przygotowują się do konkursów recytatorskich oraz pracy scenicznej. Poprzez różne zabawy teatralne, pantomimiczne, dykcyjne przygotowują się do zadań aktorskich oraz odgrywania różnych ról. Poznają różne środki artystyczne niezbędne w pracy nad spektaklem. Poznają sposoby powstawania prezentacji artystycznych online, filmików i recytacji.

 

– Grupa teatralna „Figielek”

„Figielek” to dziecięca grupa teatralna. Uczestnikami są dzieci w wieku 5-7 lat z przedszkoli świdnickich, które od września biorą udział w zajęciach teatralnych. Podstawą zajęć jest zabawa, dzieci poznają teatr poprzez różnego rodzaju zabawy ze słowem, kostiumem, rekwizytem. Na zajęciach wykorzystujemy pracę z mikrofonem, techniki plastyczne, techniki recytacji, zabawy ruchowe i rytmiczno-słowne. Uczestnicy poznają poezję dziecięcą o różnej tematyce oraz przygotowują się do pracy scenicznej poprzez udział w konkursach recytatorskich i pracy nad scenariuszem teatralnym. Zajęcia teatralne dostarczają wielu kreatywnych działań i doświadczeń emocjonalnych. W pracy z dziećmi wykorzystywane są różne metody: warsztatową, metody Weroniki Sherbourne oraz elementy bajkoterapii.

 

Grupa teatralna „Pierrot”

Grupa Pierrot to grupa zaawansowana, uczestnicy w wieku od 12-16 lat. Realizują wiele kreatywnych działań opierając się na własnych pomysłach i umiejętnościach. Poznają sylwetki polskich dramaturgów i ich twórczość, która jest inspiracją do powstawania wielu scenariuszy teatralnych. Pracują nad tekstami literackimi poznając poezję młodzieżową o różnej tematyce. Przygotowują się do udziału w konkursach recytatorskich. Pracują nad przygotowaniem prezentacji online o rożnych tematykach oraz praca nad własnymi tekstami do monodramów. Laureaci ogólnopolskich festiwali teatralnych oraz konkursów recytatorskich o zasięgu dolnośląskim.

 

Zapraszamy wszystkich na zajęcia do pracowni animacyjnej II
w MDK Świdnica Dział II przy ulicy ul. Kozara – Słobódzkiego 21 (byłe Gimnazjum nr 1).

 

Zapisy online na rok 2021/2022

Loading