Zapraszamy do wpłaty 1% PODATKU

Zapraszamy do wpłat 1% podatku na POLSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO. Każdy przelew z Waszego Urzędu Skarbowego wróci do Naszej placówki w celu wyrównywania szans edukacyjnych Naszych uczestników zajęć.
Zbigniew Curyl – Dyrektor MDK – członek Zarządu PSWP

Loading