Zajęcia on line 30.11.2020

Witajcie

Dziś na zajęciach on line stworzyliśmy z uczestnikami zajęć stałych formy wielogłosowe do utworu „Bo to jest teatr”. Na podstawie materiałów i filmików instruktażowych z zapisem nutowym i melodią poszczególnych  głosów, uczestnicy nagrali przy pomocy telefonów robocze wersje piszczególnych głosów. Po przesłuchaniu i analizie wersji roboczych, wprowadziliśmy poprawki tak aby uczestnicy przygotowali się do nagrań stacjonarnych w Studio Nagrań MDK Świdnica.

Loading