Zagłosuj na Miejskie Szachy

Serdecznie prosimy o zagłosowanie za projektem rewitalizacji fragmentów posesji Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Nauczycielskiej. Projekt zakłada przede wszystkim:

  • remont szachownicy plenerowej oraz zakup nowych szachów plenerowych
  • zamówienie i montaż 8 stolików oraz ławek wokół szachownicy
  • nasadzenie krzewów ozdobnych dookoła odnowionej szachownicy
  • wykonanie zadaszenia nad amfiteatrem przy dębie „Bolko”
  • wymianę ogrodzenia posesji MDK od strony ul. Nauczycielskiej oraz ul. Lelewela

Świdnicki Budżet Obywatelski, Okręg I –  Centrum, 18-30 VI 2018 r.

Lokal: Miejska Biblioteka Publiczna (ul. Franciszkańska 18)

Na projekt można zagłosować także internetowo. W terminie 18-30 VI 2018 r. można zagłosować w Młodzieżowym Domu Kultury w Świdnicy, ul. Nauczycielska 2.

Projekt został zgłoszony przez Stowarzyszenie Klub Szachowy GAMBIT MDK ŚWIDNICA

 

Loading