Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Na skrzydłach wyobraźni”.

9 lutego 2017 r. odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Na skrzydłach wyobraźni”. Organizatorem konkursu, na który wpłynęło ponad 1200 prac, było Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy. Uczestnicy mogli przedstawić w swoich pracach postaci z baśni, bajek, fantasy, mitów. Wykreować postać, która jest wytworem wyobraźni, stosując wybraną technikę plastyczną.
Z pracowni plastycznej MDK w Świdnicy nagrodzone zostały dwie osoby:
RADOSŁAW TEUERLE (7 lat) – naucz. Wanda Szwegler
ELŻBIETA TĄDEL ( 15 lat) – naucz. Joanna Waksmundzka,
a praca Maji Witkowskiej (naucz. Wanda Szwegler) została zakwalifikowana do wystawy.
Są to kolejne sukcesy młodych artystów z pracowni plastycznej. Serdeczne gratulacje!!!

Loading