XXVI Przegląd Piosenki Turystycznej i Ekologicznej „Na szlaku”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału XXVI Przeglądzie Piosenki Turystycznej i Ekologicznej „Na szlaku”, który odbędzie się 3 listopada 2017 r., godz. 10.00 w Klubie „Bolko”, Pl. Grunwaldzki 11. Celem przeglądu jest popularyzowanie amatorskiej twórczości o tematyce turystycznej i ekologicznej, popularyzacja utworów o w/w tematyce i umuzykalnienie dzieci i młodzieży. Przegląd przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży. Do udziału zapraszamy wykonawców indywidualnych i zespoły. Uczestnicy są zobowiązani przygotować dwa utwory, których łączny czas nie przekroczy 15 min. Zgłaszający są zobowiązani do przesłania kart zgłoszeń wraz z podkładami muzycznymi do 26 października 2017 r.

Plakat

Regulamin

Loading