XXI Walny Zjazd Oddziału PTTK w Świdnicy

Nasz udział podczas XXI Zjazdu Oddziału PTTK w Świdnicy

W dniu 11 marca 2017 roku sala w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33 w Świdnicy zapełniła się delegatami na XXI Zjazd Oddziału PTTK w Świdnicy. Nasze koło zaprezentowało swoją historię prezentując swój dorobek na okolicznościowej wystawie, w skład której weszły dyplomy, puchary i „trofea” z rajdów i wycieczek. Wśród gości honorowych powitano: Beatę Moskal – Słaniewską, Prezydent Miasta Świdnicy, Henryka Antkowiaka z Jawora – honorowego członka PTTK i honorowego Przodownika OTP oraz Juliana Szymszona – przewodniczącego Zespołu Turystyki Pieszej przy Porozumieniu Oddziałów Województwa Dolnośląskiego. Uroczystą oprawę nadano wręczeniu dyplomów i odznak honorowych Zarządu Głównego. Wśród licznego grona nagrodzonych działaczy naszego oddziału wystąpili nasi członkowie koła. Na wniosek Zarządu Oddziału do Zarządu Głównego PTTK aż pięć osób zostało uhonorowanych odznaką „ORLI LOT”. Odznaki promującej młodzieżowe przedsięwzięcia turystyczno-krajoznawcze i przyznawanej młodzieżowym liderom. Tym, których start na turystycznych ścieżkach i odkrycia krajoznawcze pozwalają prorokować piękny orli lot. W 2007 roku odznaka „Orli lot” wpisana została do „Systemu wyróżnień członków i jednostek organizacyjnych PTTK”. Zgodnie z tym aktem prawnym, odznakę przyznaje się osobom do 21 roku życia (którzy przynależą do PTTK minimum 3 lata) za aktywny i twórczy udział w organizacji przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych w swoim środowisku działania. W dniu 11 marca 2017 odznakę otrzymali:

Konrad Jaskuła legitymacja nr OL 1/2017

Zuzanna Pietrukiewicz   legitymacja nr OL 2/2017

Sandra Matyszczyk legitymacja nr OL 3/2017

Piotr Kowalski legitymacja nr OL 4/2017

Natalia Józefiak legitymacja nr OL 5/2017

Loading