XX Złaz Turystów Pieszych w Bolesławcu

Już po raz XX odbył się Złaz Turystów Pieszych Dolnego Śląska. Tym razem 21 maja 2023 r. (niedziela) w Bolesławcu. Zbiórka uczestników nastąpiła w holu dworca PKP a organizatorem był Dolnośląski Zespół Turystyki Pieszej PTTK i Oddział PTTK Ziemi Prochowickiej. Podstawowym celem Złazu była integracja turystów pieszych Dolnego Śląska oraz poznanie historii i walorów
turystycznych Bolesławca. Komandorem Złazu był Czesław Szmelter. O godz. 9.30 nastąpił start na trasę pieszą: Dworzec PKP – Pomnik Repatriantów i Reemigrantów – Muzeum Ceramiki – Tężnia solankowa – Plac Piłsudskiego – Promenada – Pomnik
Przyrody głaz narzutowy „Rajca” – Pomnik Kutuzowa – Plac Zamkowy – Rynek; 2 km. Złaz zakończyło ognisko na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tam też odbył się konkurs  krajoznawczy „Znam Bolesławiec”, konkury zręcznościowe i podsumowanie Złazu. Wszyscy uczestnicy Złazu otrzymali pamiątkowy znaczek oraz potwierdzenie udziału pamiątkową pieczątką. Nasze Koła na Złazie reprezentował Krzysztof Ziarnowski z rodzicami.

Loading