XVIII Dolnośląski Konkurs Keyboardowy “Mistrz Klawiatury”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XVIII Dolnośląskim Konkursie Keyboardowym “Mistrz Klawiatury”, który odbędzie się

21 kwietnia 2023 r., godz. 11:00 w Sali Widowiskowej, MDK dz. II, ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 21, Świdnica.

Celem konkursu jest:

popularyzacja nauki gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych w klasie keyboard

kształtowanie i uaktywnienie artystycznego amatorskiego ruchu muzycznego

możliwość konfrontacji swoich umiejętności wśród rówieśników

doskonalenie warsztatu wykonawczego i pedagogicznego

promowanie najlepszych i najciekawszych wykonawców

Uczestnicy konkursu nadsyłają karty zgłoszenia do 11 kwietnia 2023r.

na adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy, ul. Nauczycielska 2, 58-100 Świdnica, bądź faksem: (74) 851-33-30 lub e-mail: dzialimprez@mdk.swidnica.plz dopiskiem Konkurs Keyboardowy oraz wnoszą w dniu konkursu opłatę organizatorom – cegiełkę na rzecz Komitetu Rodzicielskiego przy MDK w Świdnicy w kwocie 20 zł  – dowód wpłaty: druk KP/ nie wystawiamy faktur, uczestnikom organizator zapewnia poczęstunek /

Zapraszamy !!!!!

 

Mistrz Klawiatury’2023 – karta zgłoszenia i zgody (wzór)

Mistrz Klawiatury’2023 (regulamin-strona internetowa)

Loading