XVI Konkurs Piosenki dla Dzieci i Młodzieży „Przebój z jajem” i XXIV Międzynarodowy Konkurs Modeli Redukcyjnych „Junior” – Przeniesione

XVI Konkurs Piosenki dla Dzieci i Młodzieży „Przebój z jajem” i XXIV Międzynarodowy Konkurs Modeli Redukcyjnych „Junior” zostają przeniesione na późniejszy termin ze względu na sytuację w kraju związaną z SARS-COV-2 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 z późn. zm.)

Loading