XVI Diecezjalny Konkurs Plastyczny „JAN PAWEŁ II”

XVI Diecezjalny Konkurs Plastyczny

„JAN PAWEŁ II”

w ramach Dni Papieskich w Diecezji  Świdnickiej

Organizator

Młodzieżowy Dom Kultury

 1. Mieczysława Kozara- Słobódzkiego w Świdnicy

Regulamin konkursu:

Cele:

 • Pielęgnowanie wartości chrześcijańskich i duchowych.
 • Przekazywanie i utrwalanie wiedzy o życiu i działalności Papieża

     Jana Pawła II.

 • Przedstawienie w pracach plastycznych sylwetki Papieża Polaka .
 • Prezentowanie prac plastycznych dzieci i młodzieży, promowanie twórczości plastycznej.

Tematyka prac plastycznych:

„Jan Paweł II i sport

Motto:

„Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie uświadamiać, aby móc je urzeczywistniać. Ćwiczenie uwagi, wychowywanie woli, wytrwałość, odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom – to wszystko należy do cnót sportowca. Zachęcam was, młodych sportowców, abyście żyli zgodnie z wymaganiami tych wartości, abyście w życiu byli zawsze ludźmi prawymi, uczciwymi i zrównoważonymi, ludźmi, którzy budzą zaufanie i nadzieję.”/ Homilia Jana Pawła II – Elbląg 6 VI 1999/

Do uczestników konkursu:

Wykonajcie ilustrację przedstawiającą Papieża sportowca – jego górskie wędrówki, kajakarstwo, narciarstwo czy grę w piłkę z czasów szkolnych.

Możecie też przedstawić siebie i dziedzinę sportu, którą uprawiacie.

Czekamy na wasze prace plastyczne, wykonane samodzielnie,w różnych technikach malarskich, rysunkowych i graficznych.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkól podstawowych i średnich, oraz innych placówek oświatowych.
 2. Na konkurs może wpłynąć 25 prac od jednego nauczyciela.
 3. Można zgłaszać prace indywidualnie.
 4. Format prac :  A4,  A3.

Prosimy nie składać i nie rolować prac.

 1. Prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do eksponowania i drukowania prac.
 2. Prace powinny być opisane w następujący sposób:

Imię i nazwisko autora …………………………………………………………

Wiek autora……………………………………………………………………..

Nazwa, adres i telefon/  email szkoły lub placówki…………………………………..

……………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana

………………………………………………………………………………………….

 1. Prace  należy dostarczyć do Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy,
 2. Nauczycielska 2 ,  tel. 74-8513330

do 9 maja 2022 r.

 1. Podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy odbędzie się  podczas obchodów Dni  Papieskich w Diecezji Świdnickiej 2022.

przewidywany termin 18 maja 2022 r.

Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej MDK: WWW.mdkswidnica.pl

                                                                                               Koordynator konkursu

                                                                                              Joanna Waksmundzka

                                                                                                         MDK Świdnica

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara – Slódzkiego w Świdnicy.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją konkursu jest: Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego w Świdnicy.

Loading