XV Diecezjalny Konkurs Plastyczny „JAN PAWEŁ II”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XV Diecezjalnym Konkursie Plastycznym „Jan Paweł II”. Konkurs jest organizowany w ramach Dni św. Jana Pawła II – Jan Paweł II „Pamięć i Obecność” w Świdnicy. Celem Konkursu jest pielęgnowanie wartości chrześcijańskich i duchowych, przekazywanie i utrwalanie wiedzy o życiu i działalności Papieża Jana Pawła II, przedstawienie w pracach plastycznych sylwetki Papieża Polaka oraz prezentowanie prac plastycznych dzieci i młodzieży, promowanie twórczości plastycznej.

Tematyka prac plastycznych: „Rodzina

Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich odniesieniach, na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim fundamencie można też budować proces wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie”. [Homilia we Wrocławiu, 1983 r.]

Format prac :  A4,  A3  lub  A2.  Prosimy nie składać i nie rolować prac.

Prace  należy dostarczyć  do Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy,  Nauczycielska 2 , tel. 74-8513330  do 29 września 2020 r.

Regulamin

Plakat

Loading