XV DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY „JAN PAWEŁ II”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XV Diecezjalnym Konkursie Plastycznym “Jan Paweł II”. Konkurs jest organizowany w ramach Dni Papieskich w Diecezji  Świdnickiej pod hasłem „BUDUJMY  DZIŚ  KULTURĘ  ŻYCIA”.

Celem Konkursu jest pielęgnowanie wartości chrześcijańskich i duchowych, przekazywanie i utrwalanie wiedzy o życiu i działalności Papieża Jana Pawła II, przedstawienie w pracach plastycznych sylwetki Papieża Polaka oraz prezentowanie prac plastycznych dzieci i młodzieży, promowanie twórczości plastycznej.

Tematyka prac plastycznych: „Rodzina

Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich odniesieniach, na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim fundamencie można też budować proces wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie”. [Homilia we Wrocławiu, 1983 r.]

Format prac :  A4,  A3  lub  A2.  Prosimy nie składać i nie rolować prac.

Prace  należy dostarczyć do Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy,

Nauczycielska 2 , tel. 74-8513330

do 10 maja 2021 r.

REGULAMIN KONKURSU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading