XLVIII FINAŁ CENTYRALNY OMTTK – ŚWIDNICA 2023

DZIEŃ III:

Po obfitym śniadanku w holu szkoły wszyscy uczestnicy Finału zebrali się na trybunach hali sportowej. O godz. 8.00 odbyło się uroczyste otwarcie XLVIII Finału Centralnego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno Krajoznawczego. Poczet flagi państwowej stanowiła nasza drużyna: Agata Hruszowiec, Piotr Ziarnowski i Jan Wojewodzic. Uroczystego otwarcia imprezy dokonała Przewodnicząca Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej przy Zarządzie Głównym PTTK Lucyna Mańkowska. Obecni byli pozostali członkowie Komisji: Marian Kurzyna, Franciszek Dendewicz, Marcin Klemenski. Po przedstawieniu sędziów poszczególnych konkurencji nastąpiło przedstawienie poszczególnych drużyn i opiekunów. Miłym akcentem imprezy było uroczyste wręczenie Agacie Hruszowiec odznaki „Orli Lot” dla wyróżniającego się członka PTTK w wieku do 21 lat. Po ceremonii nauczyciele, opiekunowie udali się do autokaru a nim pod wodzą kierownika ekspedycji Łukasza Ziarnowskiego. Przewodnikiem po zabytkach z ramienia PTTK wyznaczona została Iga Czwartacka – Dobrzyńska. Wycieczka do Kłodzka zwiedziła Twierdzę, podziemną trasę turystyczną „1000 – lecia Państwa Polskiego” oraz Rynek ze starówką. W drodze powrotnej nasi goście zwiedzili Kompleks „Riese” w Walimiu.

Od 8.30 rozpoczęły się zmagania turniejowe wszystkich drużyn w salach lekcyjnych i obiektach Szkoły Podstawowej nr 1. Test wiedzy (autorstwa M. Józefowicza przy pomocy Ewy Haitner) w rozbiciu na grupy nadzorowali wymienieni już sędziowie Mieczysław, dwóch Krzysztofów oraz Honorata. W Turystycznym ABC: Konkurencję „Skały i minerały” (autorstwa Józefa Kawałko) nadzorowały dwa składy sędziowskie: Andrzej Hruszowiec i Angelika Borońska oraz Daniela Dębek i Andżelika Stępniowska. Konkurencje „Zabytki i atrakcje turystyczne” nadzorowały autorki pytań zdjęciowych: Wioletta Ziobrowska i Sandra Matyszczyk. „Turystyczny Rower” przeprowadzili na dwóch torach: Leszek Matus i Adaś Dębek oraz Grzegorz Godula i Krzyś Ziarnowski. Przeszkodę terenową przeprowadzili alpiniści: Piotr Snopczyński i Tomasz Dębek przy pomocy Hani Dębek i Amelii Jaskuły. Znajomość Flory i fałyn przeprowadziły dwa zespoły, pierwszy Nadleśnictwa Świdnica: Monika Drozdowska oraz drugi Dyrekcji Dolnośląskich Parków Krajobrazowych: Paulina Rejkowicz i Michał Zawadzki. Samarytankę przeprowadził Zespół Powiatowego Stowarzyszenia PCK pod kierunkiem Prezes Marioli Makarskiej – Janickiej. W skład zespołu weszło 5 osób Młodzieżowych Ratowników Medycznych PCK z III LO.

O godzinie 15.00 wydano uczestnikom obiad, po nim cała ekipa wyjechała do Bystrzycy Górnej na Stadion Wiejski LZS gdzie w okolicznych lasach odbyła się konkurencja Terenowego Marszu na Orientację. Trasy dla dwóch kategorii wiekowych rozstawili: Kinga i Andrzej Hruszowiec oraz Natalia Józefiask. Całość nadzorowali sędziowie przodownicy InO: Wojciech Król, Honorata Król oraz Kinga Hruszowiec. Po emocjach turniejowych kolacja (łącznie z grupą opiekunów i nauczycieli) podana została w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Górnej. Pełni wrażeń wracaliśmy do centrum imprezy – Hali OSIR.

Wspaniale wypadła nasza drużyna: W poszczególnych konkurencjach, Finału Centralnego XLIV OMTTK PTTK, najlepszymi w kategorii szkół podstawowych okazali się:

Najmłodszy Uczestnik: Piotr Ziarnowski

– Ocena odznak i uprawnień turystycznych: AGATA HRUSZOWIEC.

– Test Wiedzy: AGATA HRUSZOWIEC

– Turystyczny Rower: Jan Wojewodzic:

– Nagrody Sponsora: NAGRODA NADLEŚNICTWA ŚWIDNICA: Młodzieżowe Koło „ToTuToTam” – MDK Świdnica

GŁÓWNA PUNKTACJA DRUŻYNOWA SZKOŁY PODSTAWOWE

  1. dolnośląskie Koło Turystyczne „ToTuToTam” – MDK Świdnica w składzie: Agata Hruszowiec, Jan Wojewodzic, Piotr Ziarnowski op. Łukasz Ziarnowski 479,0 pkt
  2. lubelskie Szkoła Podstawowa nr 1 w Biłgoraju dr. A 386,9 pkt
  3. dolnośląskie Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłodzku 364,4 pkt

GŁÓWNA PUNKTACJA DRUŻYNOWA SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

  1. dolnośląskie MKKT „Tramp” LO Bogatynia/LO Zgorzelec w składzie Hubert Olech, Wojciech Pająk, Marcelina Szymaniak, op. Aneta Strojanowska 391,3 pkt
  2. mazowieckie SKKT „Protektory” A przy Zespole Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach 387,6 pkt
  3. pomorskie „Książęta” I Liceum Ogólnokształcące w im. Książąt Pomorskich w Rumii  360,3 pkt

Loading