XLVI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy.

7 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy odbyły się eliminacje powiatowe XLVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego. Organizatorami turnieju byli: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy i Oddział PTTK w Świdnicy.

Turniej był podzielony na 3 kategorie: Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Średnie.
W konkursie wzięło udział 10 drużyn. Najliczniej reprezentowane były Szkoły Podstawowe. Turniej miał charakter interdyscyplinarny. Młodzież  musiała wykazać się  znajomością przeszłości i teraźniejszości Dolnego Śląska zarówno w zakresie wiedzy krajoznawczej, topograficznej i turystycznej, jak i również znać przepisy ruchu drogowego i zasady udzielania pierwszej pomocy. W praktycznym sprawdzianie umiejętności przydatnych turyście uczniowie musieli rozpoznawać rośliny i atrakcje turystyczne oraz minerały i skały Dolnego Śląska, a także zaliczyć kolarski tor przeszkód.

W ogólnej punktacji oceniono, także posiadane przez uczestników odznaki i uprawnienia turystyczne.

W turnieju zwyciężyli:

Szkoły Podstawowe:

I miejsce:  Koło PTTK „To Tu To Tam” A –  MDK w składzie: Agata Hruszowiec, Natalia Józefiak,  Piotr Kowalski, op. Zbigniew Curyl;

Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy reprezentowała, także drużyna z Koła PTTK „To Tu To Tam” B – MDK w składzie: Amelia Jaskuła, Dominik Rużowski, Andżelika Stępniowska, która zajęła II miejsce, jednakże z powodu regulaminu brała udział po za konkurencją. Dlatego II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy w składzie: Wiktor Barabach, Igor Ryglowski, Miłosz Sznajder, op. Ewa Haitner.

III miejsce: 10 ŚDH „Mrówkojady” im. Aleksandra Kamińskiego w składzie Wiktoria Korczak, Konstancja Kulak, Anna Niekrasz, op. Andrzej Góralski

Gimnazja:

I miejsce: drużyna Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy w składzie: Alicja Kowalska, Weronika Kowalska, Radosław Natanek,  op. Ewa Haitner;

II miejsce: Koło PTTK „To Tu To Tam” G – MDK w składzie Konrad Jaskuła, Sandra Matyszczyk, Kornelia Zarębińska op. Zbigniew Curyl

III miejsce: Gimnazjum w Lutomii Dolnej w składzie Karolina Gawrońska, Anna Natanek, Kinga Półtorak, op. Wiesław Lęga

Szkoły Średnie:

I miejsce: Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Świdnicy w składzie Kacper Całka, Natalia Kuc, Aleksandra Toporowska, op. Marcin Niemczyk

W konkursie były także nagrody indywidualne:

W teście wiedzy w poszczególnych kategoriach wygrali odpowiednio: Natalia Józefiak, Weronika Kowalska. Natomiast w zdobywaniu odznak i uprawnień turystycznych najlepszymi okazało  się rodzeństwo Amelia i Konrad Jaskuła oraz Agata Hruszowiec z Koła  PTTK „To Tu To Tam” działającego przy MDK w Świdnicy .

Fundatorami nagród byli Starostwo Powiatowe w Świdnicy, Nadleśnictwo Świdnica,  Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy, dyrektor Szkoły Podstawowej  nr 2 w Świdnicy.

Materiały reklamowe, które zasiliło pulę nagród zapewniły Urząd Miasta w Świdnicy, Urząd Miasta w Żarowie i Urząd Miasta w Świebodzicach.

Serdecznie dziękujemy Pani Ewie Haitner głównej organizatorce eliminacji powiatowych OMTTK, Monice Drozdowskiej z Nadleśnictwa w Świdnicy, Józefowi Kawałko z Oddziału PTTK w Świdnicy oraz nauczycielom i pracownikom Pani Cecylii Jajecznicy, Pani Alicji Kowalskiej, Panu Arkadiuszowi Oleksy, Pani Joannie Trzop oraz innym, którzy pomogli w organizacji turnieju.

Serdecznie gratulujmy wszystkich uczestnikom oraz życzymy powodzenia wszystkim zwycięzcom grup na etapie wojewódzkim, który odbędzie się 13-14 maja w Lwówku Śląskim.

Loading