XLV Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy

8 kwietnia 2017 r. odbyły się eliminacje powiatowe XLV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego. Głównymi organizatorami byli: Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy i Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków. Celem turnieju było poznawanie przez młodzież piękna ziemi ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości, popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki jako formy aktywnego wypoczynku, rozwijanie sprawności fizycznej, wymiana doświadczeń w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa. W konkursie brało udział 12 drużyn dzieci i młodzieży ze szkół wszystkich szczebli

Konkurs miał charakter interdyscyplinarny. Młodzież  musiała wykazać się  znajomością przeszłości i teraźniejszości Dolnego Śląska zarówno w zakresie wiedzy krajoznawczej, topograficznej i turystycznej,  jak i  również znać przepisy ruchu drogowego oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. W praktycznym  sprawdzianie tzw. Turystycznym ABC czyli  umiejętności przydatne turyście uczniowie musieli rozpoznawać rośliny i atrakcje turystyczne oraz minerały i skały Dolnego Śląska, a także przejechać bardzo trudny kolarski tor przeszkód. W ogólnej punktacji oceniono posiadane przez uczestników odznaki  i uprawnienia turystyczne. W Turnieju zwyciężyli:
w kategorii szkół podstawowych
–  Koło Turystyczne PTTK „ToTuToTam” drużyna A działająca przy  MDK  w Świdnicy w składzie: Agata Hruszowiec, Natalia Józefiak,  Piotr Kowalski, op. Zbigniew Curyl;

w kategorii gimnazjów
– drużyna z Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy w składzie: Mateusz Gaździński, Weronika Kowalska, Radosław Natanek,  op. Ewa Haitner;

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
–  drużyna  I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy w składzie: Michał Hulecki, Konrad Kluza, Szymon Mikuła op. Ewa Prystacz Pietrukiewicz.

Fundatorami nagród byli Urząd Miasta i Gminy Świdnica, Nadleśnictwo Świdnica,  Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy, dyrektor Gimnazjum nr 2 w Świdnicy.

Loading