XLIX Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy PTTK

 PROTOKÓŁ

XLIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego PTTK

1 kwietnia 2023 r.

ORGANIZATOR: Oddział PTTK w Świdnicy

REALIZATOR: – Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego w Świdnicy,

– Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej i Krajoznawstwa

– Koło PTTK „Pszczoły i Trutnie”

Grupa organizatorów:

 1. Zbigniew Curyl:Przodownik TP I st. Przodownik TG, Instruktor KR, Organizator InO – Komandor, sędzia główny,
 2. Renata Bienias:obsługa sekretariatu, obsługa kawiarenki
 3. Jadwiga Ziarnowska –Organizator InO – obsługa sekretariatu, sędzia testów,
 4. Krzysztof Krystyniak– Sekretarz ZO PTTK Świdnic, Przodownik TP II st. Przodownik TG, Instruktor KR, sędzia oceny odznak i uprawnień, wręczanie dyplomów i nagród rzeczowych
 5. Leszek Matus– budowniczy i sędzia rowerowego toru przeszkód,
 6. Józef Kawałko– Przewodnik Sudecki PTTK – sędzia konkurencji minerały
 7. Natalia Józefiak– Przodownik TP, Przodownik InO – sędzia konkurencji mini InO
 8. Kinga Hruszowiec– Przodownik InO – budowa trasy mini InO
 9. Andrzej Hruszowiec– Organizator InO – sędzia testów i sędzia mini InO
 10. Monika Koszyk– sędzia konkurencji flora i fauna Nadleśnictwa Świdnica, strona graficzna, druk dyplomów,
 11. Wioletta Ziobrowska– Przodownik TP, Instruktor KR, – przygotowanie konkurencji Zabytki
 12. Joanna Jaskuła– Przodownik TP, Instruktor KR – sekretariat, sędzia konkurencji Zabytki
 13. Andrzej Góralski– Harcmistrz ZHP – sprawdzanie testu krajoznawczego
 14. – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 105 – sprawdzanie testu krajoznawczego
 15. Agnieszka Tyńska– Organizator InO – obsługa sekretariatu, sędzia testów,

Wyniki:

 1. Zgodnie z nadesłanymi kartami zgłoszeń w eliminacjach powiatowych wzięło udział 5 drużyn w kategorii szkół podstawowych i 3 drużyny w kategorii szkół ponadpodstawowych. Łącznie 32 osoby oraz 3 opiekunów. Pełny zestaw wyników w załączniku nr 1 do protokołu.
 2. Eliminacje Powiatowe przeprowadzono w oparciu o sale dydaktyczne Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy a konkurencje sprawnościowe na posesji tej placówki.
 3. Statuetki za miejsca I-III w poszczeg. kategoriach wiekowych i dyplomy dla wszystkich uczestników i opiekunów oraz poczęstunek ufundował Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy a nagrody rzeczowe w postaci sprzętu turystycznego ufundował Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy.
 4. Impreza przebiegała w miłej atmosferze przy zmiennej pogodzie. Nie odnotowano protestów.
 5. Zgodnie z informacją koordynatora Finału Wojewódzkiego w Polanicy Zdr. Wojciecha Króla do tej części Turnieju kwalifikują się po dwie drużyny w każdej kategorii wiekowej:

 

 

 

W Kategorii Szkół Podstawowych:

 • Koło Turystyczne PTTK „ToTuToTam” A – Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy

58 – 100 Świdnica, ul. Nauczycielska 2

Miejsce w el. pow. Imię i nazwisko Rok urodzenia Miejscowość zamieszkania
 

I

Hanna Dębek 2008 Świdnica
Piotr Ziarnowski 2011 Witoszów Dolny
Jan Wojewodzic 2010 Świdnica

Opiekun drużyny: Zbigniew Curyl        tel. kontaktowy: 604 181 910

 • Koło Turystyczne PTTK „ToTuToTam” B – Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy

58 – 100 Świdnica, ul. Nauczycielska 2

Miejsce w el. pow. Imię i nazwisko Rok urodzenia Miejscowość zamieszkania
 

II

Karolina Tyńska 2009 Świdnica
Klara Wojewodzic 2012 Świdnica
Krzysztof Ziarnowski 2013 Witoszów Dolny

Opiekun drużyny: Zbigniew Curyl        tel. kontaktowy: 604 181 910

W kategorii szkół ponadpodstawowych:

 • Koło Turystyczne PTTK „ToTuToTam” drużyna Agaty – Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy

58 – 100 Świdnica, ul. Nauczycielska 2

Miejsce w el. pow. Imię i nazwisko Rok urodzenia Miejscowość zamieszkania
 

I

Agata Hruszowiec 2007 Świdnica
Andżelika Stępniowska 2006 Świdnica
Martyna Nycek 2006 Świdnica

Opiekun drużyny: Zbigniew Curyl        tel. kontaktowy: 604 181 910

 • Drużyna III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy

58 – 100 Świdnica, ul. Kościelna 32

Miejsce w el. pow. Imię i nazwisko Rok urodzenia Miejscowość zamieszkania
 

II

Paulina Leśniak
Julia Ślązak
Zofia Podolak

Opiekun drużyny: Andrzej Gruszczyński         tel. kontaktowy:

 

Karty zgłoszeń zostaną przesłane do organizatora Finału Wojewódzkiego.

Loading