XI RAJD NIEPODLEGŁOŚCI „SZLAKIEM ZAMKÓW PIASTOWSKICH”

SPRAWOZDANIE

Z IX RAJDU NIEPODLEGŁOŚCI „SZLAKIEM ZAMKÓW PIASTOWSKICH”

ZORGANIZOWANY PRZEZ KOŁO PTTK „TOTUTOTAM” PRZY MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W ŚWIDNICY

 

Rajd odbył się w dniu 10 listopada 2018 r. O godz. 7.30 nastąpiła zbiórka w Młodzieżowym Domu Kultury, gdzie pobrano flagi narodowe, rozdano kotyliony i śpiewniki „Jest Taki Dom” oraz przypinki rajdowe, których autorem i wykonawcą był Adam Brożbar z MDK. Na start rajdu dojechano autokarem firmy „Trans-Piotr” z Wałbrzycha. O godz. 8.45 w miejscowości Chwaliszów nastąpił start pieszej części rajdu. Grupa poruszała się oznakowanym szlakiem koloru zielonego: Szlakiem Zamków Piastowskich z miejsca, gdzie zakończono marsz w roku ubiegłym. Nad przebiegiem rajdu czuwali Przodownicy OTP z Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego: Zbigniew Cukry – kierownik rajdu oraz Wioletta Ziobrowska i Joanna Jaskuła. Na trasie rajdu zwiedzono i obejrzano:

 • Chwaliszów: najstarszy dom mieszkalny na Dolnym Śląsku (pruski mur) z 1578 r.
 • Książański Park Krajobrazowy: fragmenty ścieżki edukacyjnej
 • Pietrzyków: pałac z XVII w. przebudowany w połowie XVIII w
 • Pietrzyków: park powstały po 1840 r.
 • Pietrzyków: wiatrak holender z XVIII w.
 • Kłaczyna: Kościół filialny pw. św. Jakuba Apostoła i św. Anny
 • Kłaczyna: ruiny rycerskiego zamku z przełomu XIV/XV wieku, położonego dawniej na wyspie w rozlewisku Nysy Szalonej.

W trakcie całej wędrówki grupa śpiewała piosenki patriotyczne na bazie otrzymanego śpiewnika. Wiele pozytywnych doznań przekazywały sobie dzieci i młodzież niosąc łopoczące na wietrze flagi biało-czerwone. Na zakończenie rajdu, w miejscu do tego przeznaczonym przygotowano ognisko i upieczono kiełbaski.

W trakcie rajdu zrealizowano następujące cele:

 • Udział uczestników w miejskich obchodach 100 rocznicy Święta Odzyskania Niepodległości.
 • Poznanie historii i przebiegu fragmentu „Szlaku Zamków Piastowskich.
 • Promocja spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież w sposób aktywny, całymi rodzinami.
 • Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa poprzez zdobywanie różnorodnych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych: Dziecięca Odznaka Turystyczna”, „Siedmiomilowe buty”, Odznaka Turystyki Pieszej, Turysta Przyrodnik, Turysta Dolnego Śląska”, Miłośnik Ziemi Wałbrzyskiej, Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza, itp.

W rajdzie uczestniczyło 42 osoby, w tym 23 dzieci i 19 osób dorosłych. 10 rodzin. Rajd przebiegał w miłej atmosferze i przy pięknej pogodzie. Nie odnotowano żadnych incydentów.

 

Zbigniew Curyl

Loading