Wyniki konkursu plastycznego „Barwy Niepodległości”2021.
XV edycja

 

 

3 listopada 2021 roku komisja w składzie : P. Olena Surina, P. Wanda Szwegler i P. Dorota Hurlak oceniła prace, które wpłynęły na XV Konkurs Plastyczny „Barwy Niepodległości”.

Po obejrzeniu 348 prac komisja przyznała 20 nagród i 39 kwalifikacji do wystawy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów – uczestników wystawy pokonkursowej na wernisaż 12 listopada 2021 r., godz.16.30. Hol Klubu Bolko Świdnica, pl. Grunwaldzki 11.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, składamy gratulacje laureatom.

(W imieniu organizatorów – koordynator konkursu Joanna Waksmundzka).

 

NAGRODY:

 1. AMELIA KUBIK lat 6, SP 6 Świdnica
 2. AMELIA FILIP 10 lat, SP Świdnica
 3. MARTA LURKA 10 lat, SP 1 Świdnica
 4. MARTYNA ŚREDNICKA 10 lat, SP 1 Świdnica
 5. LENA WOJCIECHOWSKA SP Witoszów Dolny
 6. KAROLINA BAR 12 lat, SP Witoszów Dolny
 7. OLIWIA CYBRUCH 12 lat, SP Marcinowice
 8. MIŁOSZ ŚLEMP 9 lat, PSP w Goczałkowie
 9. DANIEL JAKUBOWSKI, 17 lat, Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Wałbrzych.
 10. PIOTR DOMAGAŁA 9 lat, Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjnego Gorzów Wielkopolski
 11. TERESA KASPERCZYK , 8 lat, SP 3 Żyrardów
 12. LIDIA CHYZIAK 14 lat, SP 3 Żyrardów
 13. JULIA BOBELA , MDK Świdnica
 14. MARTA PRZYBYSZ 8 lat, MDK Świdnica
 15. DOROTA WASIK 11 lat, MDK Świdnica
 16. MILENA KIJEK, 11 lat, MDK Świdnica
 17. KINGA CZAJKOWSKA 14 lat, MDK Świdnica
 18. KATARZYNA LECIEJEWSKA 8 lat, MDK Świdnica
 19. POLA SZKLARCZYK 8 lat, MDK Świdnica
 20. MAREK KUCHAREC 12 lat, Zespół Szkół Specjalnych w Świebodzicach

 

Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano 39 prac wykonanych przez następujących autorów:

 1. ELIZA KIELAR 9 lat, SP 1 Świdnica
 2. BLANKA ZIMMERMANN 9 lat, SP 1 Świdnica
 3. GABRIELA SOBASZEK 9 lat, SP 1 Świdnica
 4. OLIWIA GRZEBIELSKA  7 lat, SP 1 Świdnica
 5. KRYSTIAN KAFEL  9 lat, SP 1 Świdnica
 6. NIKOLA SIEŃKO 6 lat, SP 6 Świdnica
 7. NONWA LONGUIN 6 lat, SP 6 Świdnica
 8. OLGA KACZOR  10 lat , SP 6 Świdnica
 9. MARTYNA KĘPA  SP 6 Świdnica
 10. HANNA WRÓBLEWSKA 5 lat, SP 6 Świdnica
 11. ALEKSANDRA CHMIELNICKA 7 lat, SP 6 Świdnica
 12. AMELIA PRZYBYLSKA 12 lat, SP 315 Świdnica
 13. HANNA KRÓLICKA 11 lat, NKSP Świdnica
 14. OLIWIA WITKOWSKA 15 lat, II LO Świdnica
 15. KATARZYNA PLICHTA 10 lat, SP Witoszów Dolny
 16. MAJA WÓJTOWICZ 12 lat, SP Witoszów Dolny
 17. OLIWIA BAGIŃSKA SP Marcinowice
 18. KRYSTIAN SPYRKA SP Marcinowice
 19. ANTONI WIERZBICKI 12 lat, SP 3 Żyrardów
 20. HELENA SZCZECIŃSKA 9 lat, Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjnego Gorzów Wielkopolski
 21. MAKSYMILIAN WARGIN 8 lat, Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjnego Gorzów Wielkopolski
 22. ALEKSANDER KUŚNIERZ 7 lat, Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjnego Gorzów Wielkopolski
 23. KAROLINA MAZURKIEWICZ 8 lat, Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjnego Gorzów Wielkopolski
 24. LEON PIEKARCZYK 8 lat, Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjnego Gorzów Wielkopolski
 25. MARTYNA KIEŁB 9 lat, Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjnego Gorzów Wielkopolski
 26. HANNA OKULEWICZ 9 lat, Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjnego Gorzów Wielkopolski
 27. EMILIA BULANOWSKA 8 lat, Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjnego Gorzów Wielkopolski
 28. SZYMON SKAŁECKI-BINDASZEWSKI 8 lat, Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjnego Gorzów Wielkopolski
 29. ZUZANNA BARWIK , 8 lat ,Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjnego Gorzów Wielkopolski
 30. NINA SIGŁOWY , 8 lat, Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjnego Gorzów Wielkopolski
 31. KLARA LEŚNIARA 7 lat, MDK Świdnica
 32. HANNA MAŁY MDK Świdnica
 33. JAGNA HABZDA 11 lat, MDK Świdnica
 34. OLIWIA ANISZEWSKA 10 lat, MDK Świdnica
 35. PAWEŁ WILCZYŃSKI, 10 lat, MDK Świdnica
 36. JULIA KOBUS 9 lat, MDK Świdnica
 37. MAGDALENA MORAWSKA 15 lat MDK Świdnica
 38. AMELIA KACZANOWICZ 12 lat
 39. ALEKSANDRA KWIATKOWSKA 8 lat, MDK Świdnica

 

Wykaz placówek , które wzięły udział w konkursie „Barwy Niepodległości”

 • SP Witoszów Dolny
 • Przedszkole Witoszów Dolny
 • Przedszkole „Bajkowy Domek” Świdnica
 • SP 1 Świdnica
 • SP 6 Świdnica
 • SP 8 Świdnica
 • SP 315 Świdnica
 • NKSP Świdnica
 • II LO Świdnica
 • MDK Świdnica (pracownie „Mansarda”, „Agrafka”, „Ciapate”)
 • SP Marcinowice
 • ZSP nr 6 Wałbrzych
 • Publiczna SP nr 37 Wałbrzych
 • Zespół Szkół Specjalnych Świebodzice
 • PSP w Goczałkowie
 • Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Wałbrzych
 • SP 3 Żyrardów
 • ZS n 3 Sanok
 • SSP Stowarzyszenia Edukacyjnego Gorzów Wielkopolski

        koordynator konkursu Joanna Waksmundzka

Loading