Wspomnienie tych co odeszli….

Kolejni członkowie Koła poznali opowieść o życiu i działalności Andrzeja Scheera – znacznego w Oddziale naszym krajoznawcy i propagatora przydrożnych pomników przeszłości.

„…Andrzej Scheer urodził się 14. września 1949 roku w Świdnicy. Po ukończeniu świdnickiego I Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Kasprowicza (klasa XIb – matura 1967), studiował geografię na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie w roku 1973 uzyskał stopień magistra. …  Od 1. września 1975 roku do 31. sierpnia 1982 roku uczył geografii i astronomii we wrocławskim XIV Liceum Ogólnokształcącym. W latach 1980-1981 działał w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność” prowadząc we Wrocławiu Biuro Organizacyjne Nauczycieli Dolnego Sląska. Był w tym „gorącym” czasie redaktorem naczelnym gazetki „Pod pręgierzem opinii publicznej”. Następnie przeniósł się do Świdnicy. Tutaj był przez jedną kadencję (1984-1988) radnym Miejskiej Rady Narodowej. Dokonywał fachowej inwentaryzacji zabytków przyrody.15. października 1982 roku rozpoczął pracę w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy na stanowisku asystenta muzealnego i konserwatorskiego. Pracę w świdnickiej placówce muzealnej zakończył 12. sierpnia 1986 roku. Później dzierżawił świdnickie kino „Gdynia”…Od 1976 roku przez szereg lat Andrzej Scheer przewodniczył Komisji Opieki nad Zabytkami Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) w Świdnicy. Własnoręcznie złożył wtedy i wydał dwa nakłady (w roku 1988 i w 1990 roku) pierwszego polskiego przewodnika po kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Stanisława i Św. Wacława (od 2004 roku katedra diecezji świdnickiej), który napisał autor niniejszego tekstu… Napisał też książeczkę „Krzyże pokutne Ziemi Świdnickiej”, która miała dwa wydania (w 1984 roku oraz w 1987 roku) i publikację o dziejach Świdnicy. Opracował również treść turystyczną oraz informator w planie miasta Świdnicy, którego pierwsze wydanie ukazało się w roku 1989, a drugie w roku 1993. Był autorem wielu artykułów ukazujących się w licznych czasopismach, głównie krajoznawczych. Umiał pisać jasno i zwięźle…

Andrzej Scheer wygłosił wiele prelekcji, także w telewizji. Był doskonałym znawcą dziejów kolejnictwa, na ten temat proponowano mu napisanie pracy doktorskiej. Interesował się przeszłością poczty, kartografią i badał historię kształtowania się zmiennych granic Śląska. Dzięki rozległej wiedzy w lutym 1985 roku otrzymał od PTTK uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Regionu. W latach 1989-1990 Andrzej Scheer należał do kolegium redakcyjnego wznowionych „Wiadomości Świdnickich”. Publikował tu swoje artykuły….

Zmarłego można uznać za najlepszego znawcę kamiennych pomników przeszłości, nie mającego sobie równych w całej Polsce i jednego z nielicznych na świecie. Obejrzał On, opisał, skatalogował i sfotografował setki krzyży kamiennych w Polsce i Europie, głównie w Niemczech, Czechach i Austrii….

Na dwanaście dni przed rozpoczęciem już czterdziestego siódmego spotkania członków „Bractwa Krzyżowców”, czyli „Ogólnopolskiego Klubu Badaczy i Miłośników Krzyży Pokutnych i Rzeźb Przydrożnych”, w nocy z 15. na 16. maja 2010 roku, w wieku 61 lat zmarł nagle…”

Zaczerpnięto: Andrzej Nawrocki (opublikowano 24 maja 2012)

http://www.mojemiasto.swidnica.pl

Loading