WSPANIAŁE ZWYCIĘSTWO NASZYCH DRUŻYN na el. pow. XLIII OMTTK

SPRAWOZDANIE

Z eliminacji powiatowych XLIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy przeprowadzonych w Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy, ul. Ofiar Oświęcimskich 30 w dniu 11 kwietnia 2015 r. w godz; 9.00 – 13.30

 1. ORGANIZATORZY: Polskie Towarzystwo Turystyczno –Krajoznawcze Oddział w Świdnicy,ul. Długa 33 pok. 7,   48 74 852 45 6048 74 852 45 60    email: poczta@swidnica.pttk.pl i Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy, ul. Ofiar Oświęcimskich 30
 1. Turniej zorganizowany został dla uczniów trzech typów szkół:
 • Szkoły Podstawowe,
 • Gimnazja,
 • Szkoły Ponadgimnazjalne.
 1. Jury w składzie: Cecylia Jajecznica, Ewa Haitner, Mariola M.-Janicka, Zbigniew Curyl po przeprowadzeniu następujących konkurencji: Test Wiedzy obejmujący zagadnienia: krajoznawcze, turystyczne, topograficzne, bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zasad udzielania pierwszej pomocy, oraz Turystyczne ABC – praktyczny sprawdzian umiejętności przydatnych turyście: rozpoznawanie roślin, rozpoznawanie atrakcji turystycznych Ziemi Świdnickiej, rzut do celu, niespodzianka, polegająca na przyszywaniu guzików a także po dokonaniu oceny posiadanych odznak i uprawnień turystycznych wyłoniło zwycięzców;

Szkoły podstawowe:

I miejsce: Koło Turystyczne „ToTuToTam” Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy CHŁOPCY (Konrad Jaskuła, Piotr Kowalski, Bartosz Pszeniczka op. Zbigniew Curyl)– 230 pkt

II miejsce: Koło Turystyczne „ToTuToTam” Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy DZIEWCZYNY (Natalia Józefiak, Oliwia Matyszczyk, Sandra Matyszczyk op. Zbigniew Curyl) – 208 pkt

III miejsce:  Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie (Cezary Dusza, Małgorzata Kołodka, Maria Zdunik op. Wioletta Piotrowska)                                                            – 143 pkt

IV miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy (Aleksandra Maślana, Martyna Szczurowska, Kornelia Zarębińska op. Robert Skupień)                   –  140 pkt

V miejsce: Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym (Martyna Czerniec, Olga Mak, Zuzanna Pietrukiewicz op. Monika Janiszewska)                         –  129 pkt

Gimnazja:

I miejsce: Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy (Maria Krzyżaniak, Karolina Mazanka, Maja Urbanowicz op. Ewa Haitner)                                                – 186,5 pkt

II miejsce: Gimnazjum im. Książąt Świdnickich w Witosowie Dolnym (Natalia Adamczewska, Katarzyna Nawrot, Emilia Skirgajłło op. Luiza hoszowska)                                          – 176.5 pkt

Szkoły Ponadgimnazjalne:

I miejsce: III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Świdnicy (Michał Bałos, Mateusz Bilicki, Paweł Krawiec op. Mariola M.-Janicka)                                  – 160,5 pkt

Test wiedzy jako konkurencję indywidualną, w której uczestnik mógł otrzymać maksymalnie 80 pkt. najlepiej napisali w poszczeg. kategoriach wiekowych:

 • Piotr Kowalski KT „ToTuToTam” MDK Świdnica chłopcy         – 59 pkt
 • Maja Urbanowicz Gim nr 2 im. Pol Olimpijczyków Świdnica      – 56 pkt
 • Michał Bałos III LO im M. Skłodowskiej – Curie Świdnica         – 42,5 pkt

Łącznie drużyna mogła zdobyć max. 240 pkt. turniejowych

 • KT „ToTuToTam” MDK Świdnica chłopcy                     – 174 pkt
 • miejsce Gim nr 2 im. Pol Olimpijczyków Świdnica          – 138,5 pkt
 • miejsce: KT „ToTuToTam” MDK Świdnica dziewczyny – 130 pkt
 • miejsce: Gim im. Książąt Świdnickich w Witosowie DLn – 122,5 pkt
 • miejsce III LO im M. Skłodowskiej – Curie Świdnica       – 112,5 pkt
 • miejsce SP im. Jana Brzechwy w Żarowie                         –  96 pkt
 • miejsce SP nr 4 im. H. Sienkiewicza w Świdnicy              –   95 pkt
 • miejsce SP im. L. Wawrzyńskiej w Witiszowie Dln          –   77 pkt

Turystyczne ABC – rozpoznawanie roślin:

– KT „ToTuToTam” MDK Świdnica chłopcy        – 12 pkt  – Gim nr 2 im. Pol Olimpijczyków Świdnica      –   5 pkt  – III LO im M. Skłodowskiej – Curie Świdnica    –  5 pkt  – SP im. L. Wawrzyńskiej w Witiszowie Dln       –   4 pkt – Gim im. Książąt Świdnickich w Witosowie DLn –  4 pkt – SP nr 4 im. H. Sienkiewicza w Świdnicy          –   3 pkt – SP im. Jana Brzechwy w Żarowie                   –   1 pkt – KT „ToTuToTam” MDK Świdnica dziewczyny   –   0 pkt

Turystyczne ABC – rozpoznawanie atrakcji turystycznych Ziemi Świdnickiej,

– III LO im M. Skłodowskiej – Curie Świdnica    – 13 pkt – Gim nr 2 im. Pol Olimpijczyków Świdnica      –  12 pkt  – Gim im. Książąt Świdnickich w Witosowie DLn –10 pkt  – KT „ToTuToTam” MDK Świdnica dziewczyny  –   8 pkt  – KT „ToTuToTam” MDK Świdnica chłopcy        –   7 pkt   – SP nr 4 im. H. Sienkiewicza w Świdnicy         –   7 pkt  – SP im. L. Wawrzyńskiej w Witiszowie Dln       –   6 pkt  – SP im. Jana Brzechwy w Żarowie                   –   6 pkt

Turystyczne ABC – rzut do celu                                    – KT „ToTuToTam” MDK Świdnica dziewczyny   – 20 pkt – SP nr 4 im. H. Sienkiewicza w Świdnicy         – 20 pkt  – SP im. Jana Brzechwy w Żarowie                  – 20 pkt  – Gim im. Książąt Świdnickich w Witosowie DLn– 20 pkt  – KT „ToTuToTam” MDK Świdnica chłopcy         – 14 pkt  – SP im. L. Wawrzyńskiej w Witiszowie Dln       – 12 pkt  – Gim nr 2 im. Pol Olimpijczyków Świdnica      –  10 pkt  – III LO im M. Skłodowskiej – Curie Świdnica    – 10 pkt

Turystyczne ABC – niespodzianka (przyszywanie guzików)                                                                    – KT „ToTuToTam” MDK Świdnica chłopcy       – 20 pkt  – KT „ToTuToTam” MDK Świdnica dziewczyny – 20 pkt   – SP im. Jana Brzechwy w Żarowie                – 20 pkt   – SP im. L. Wawrzyńskiej w Witiszowie Dln     –  20 pkt   – Gim nr 2 im. Pol Olimpijczyków Świdnica      –  20 pkt  – Gim im. Książąt Świdnickich w Witosowie DLn – 20pkt  – III LO im M. Skłodowskiej – Curie Świdnica    – 20 pkt  – SP nr 4 im. H. Sienkiewicza w Świdnicy        –   15 pkt

W ocenie uprawnień i odznak turystycznych PTTK uwzględniane były odznaki zawarte w Regulaminie OMTTK według przyjętej tam punktacji. Podstawą przyznania punktów były legitymacje uprawnień PTTK i wyróżnień oraz zweryfikowane książeczki i legitymacje zdobytych odznak. W konkursie Zespół może uzyskać maksymalnie 30 pkt. turniejowych.

 • KT „ToTuToTam” MDK Świdnica chłopcy  –  30 pkt
 • KT „ToTuToTam” MDK Świdnica dziewczyny 30 pkt
 • SP im. L. Wawrzyńskiej w Witiszowie Dln  –  10 pkt
 • Gim nr 2 im. Pol Olimpijczyków Świdnica –  1 pkt
 • SP im. Jana Brzechwy w Żarowie           –   0 pkt
 • SP nr 4 im. H. Sienkiewicza w Świdnicy –    0 pk
 • Gim im. Książąt Świd w Witosowie DLn –   0 pkt
 • miejsce III LO im M. Skłodowskiej – Curie-   0 pkt

Zwycięska drużyna w każdym pionie wiekowym uzyskała awans do finału wojewódzkiego, który odbędzie się w dniach 25 – 26 kwietnia 2015r. we Wrocławiu. Z uwagi na wycofanie się drużyn z I i II miejsca wśród szkół podstawowych (Udział w tym terminie KT „ToTuToTam” w Międzynarodowym Rajdzie „3 kraje – 3 granice – 3 wędrówki” ) do eliminacji wojewódzkich jury zakwalifikowano drużynę z III miejsca  drużynę Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie.

Loading