Wierszykarnia

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Recytatorskim Poezji Dziecięcej Online „Wierszykarnia”.

Celem konkursu jest:

  • Popularyzacja poezji dziecięcej
  • Pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka ojczystego
  • Stwarzanie dzieciom warunków do rozwijania uzdolnień recytatorskich
  • Poszukiwanie nowatorskich tekstów poezji dziecięcej

Termin zgłoszenia:

Kartę zgłoszenia czytelnie wypełnioną /drukiem/wraz z nagraną recytacją prosimy przesłać  do 17.01.2021 r. na adres organizatora: Młodzieżowy Dom Kultury, dzialimprez@mdk.swidnica.pl

Recytacje zgłoszone po terminie nie będą oceniane.

Regulamin

Plakat

Loading