Wernisaż online Konkursu Plastycznego „Pejzaż zimowy”

Na konkurs plastyczny wpłynęło 89 prac wykonanych przez uczestników zajęć stałych z Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy. Komisja w składzie : Dorota Hurlak – nauczyciel plastyki SP Marcinowice, Wanda Szwegler – emerytowany nauczyciel plastyki MDK Świdnica, po obejrzeniu prac postanowiła przyznać 34 nagrody w dwóch kategoriach wiekowych.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, gratulujemy laureatom, zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach i zachęcamy do twórczości plastycznej.
/koordynator konkursu Joanna Waksmundzka/

Odbiór nagród: 28 stycznia 2021 r.

Protokół

Loading