Tekst teatralny a tekst literacki

Witam moich milusińskich! Dzisiaj chcę Wam przypomnieć kilka ważnych informacji o tekście, bo przecież z nim pracujemy podczas przedstawień. Tekst teatralny to scenariusz. Może on być adaptacja konkretnego utworu. Tekst teatralny to także kwestie wyimprowizowane przez nas samych podczas zajęć przy współpracy zbiorowej, podczas prób…W szerokim znaczeniu tekst teatralny to całokształt sposobów komunikowania się aktorów z widzami. Ale nie tylko to. To także środki wyrazowe użyte w widowisku. Tekst /scenariusz/ zawiera także dialogi i monologi, czynności, ruch /ludzi i dekoracji/, warstwę muzyczną i dźwiękową, obrazy /tworzone przez aktorów przy pomocy dekoracji, kostiumów/oraz bardzo ważny element, czyli światło sceniczne.

Tekst literacki– powinniśmy być świadomi /w naszej pracy scenicznej/ znaczenia terminu „tekst literacki” w teatrze. W naszych działaniach na scenie najczęściej używamy słowa tekst w rozumieniu „tekst literacki”. Tekst literacki poddany teatralnej analizie – to zapis akcji, który w wyniku prób staje się elementem widowiska…efektu naszej pracy twórczej.

Na zajęciach wykonany graficzny projekt widowiska, zastanówcie się na przykładzie Waszego scenariusza ,jakie elementy będą w części: AKCJA, TREŚĆ?

Pozdrawiam Wiola Ziobrowska

Loading