„Świdnica przeciw przemocy”

Nikt z nas zostając rodzicem nie musi do tej ważnej roli zdobywać odpowiedniego wykształcenia. Bazujemy na doświadczeniach z domu rodzinnego, obserwacji bliskich i intuicji. Może być to
wystarczające. Jednak, jeśli czujemy niepokój w związku z tym jak wychowujemy swoje dzieci lub po prostu chcemy dla nich i dla siebie być uważniejszymi rodzicami, to warsztaty i konsultacje ze
specjalistami pomogą nam.

Jedną z takich ofert w naszym Mieście jest „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, która uczy otwartej, konstruktywnej komunikacji w rodzinie, a poprzez to budowania silnej więzi emocjonalnej między dorosłymi a dziećmi. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w małych grupach, w formie 10 spotkań po 4 godziny.

Szczegółowe informacje i zapisy na warsztaty u osób prowadzących pod nr tel. 721 132 292, 787 412 999.

Projekt Gminy Miasta Świdnicy – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy „Świdnica przeciw przemocy” współfinansowany ze środków budżetu Państwa w ramach Programu
Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 2021 r.

Grupa teatralna „Cedeen” przy Młodzieżowym Domu Kultury w Świdnicy

Video do zobaczenia na platformie facebook:

https://www.facebook.com/pomocna.swidnica/videos/2974797859428834

Loading