Światowyy Dzień walki z AIDS w MDK

W dniu 1 grudnia 2015r. o godz. 16.00 przed głównym wejściem do Sali Teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury w ramach Światowego Dnia Walki z AIDS, Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy przeprowadził happening „Razem przeciw AIDS”, którego wykonawcami były grupy taneczne i teatralne. Do działań włączyły się Starostwo Powiatowe w Świdnicy i Powiatowa Stacja SANEPID w Świdnicy.Obecni również byli uczestnicy konkursów: literackiego i plastycznego. Młodzież z MDK podczas trwania happeningu przypinała czerwone wstążeczki (symbol solidarności z chorymi na AIDS) oraz wręczała przechodniom ulotki z informacjami na temat tej choroby, przez mikrofon przedstawicielka MDK czytała podstawowe wiadomości na temat HIV/AIDS (materiał przygotowany przez p. Barbarę Świętek- Starostwo powiatowe).

Około godziny 16.25 zebrani utworzyli mały pochód i przeszli do Klubu ” Bolko”, gdzie w holu można było obejrzeć nagrodzone i wyróżnione prace w konkursach plastycznym i literackim. Przed wręczeniem nagród uczestnikom konkursów głos zabrała pani Adrianna Kalin, która w dostępny sposób przeprowadziła pogadankę na temat zagrożeń HIV/AIDS, uprzedzeń i stereotypów z tym związanych. Wśród zgromadzonej młodzieży panie z Powiatowej Stacji SANEPID przeprowadziły quiz wiedzy na temat zagrożeń HIV/AIDS.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

O godz. 17.00 rozpoczęło się wręczanie nagród przez Zastępcę Prezydenta Miasta Świdnica Szymona Chojnowskiego p. Joannę Walerowicz – wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy p. Barbarę Świętek, p. Adriannę Kalin, p. Małgorzatę Kruk.

Prace konkursowe na fraszkę i haiku ” Dążymy do zera” oceniało jury w składzie:

1.Teresa Cora- polonistka, instruktor teatralny- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdnicy

  1. Barbara Świętek- inspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych-Starostwo Powiatowe w Świdnicy
  2. Małgorzata Kruk- młodszy asystent – Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia   Powiatowa Stacja SANEPID w Świdnicy
  3. Adrianna Kalin- instruktor -Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia Powiatowa Stacja SANEPID w Świdnicy

Nagrody otrzymali:

Bartłomiej Niedziałkowski – G nr 4 w Świdnicy, Estera Ofiara- MDK Świdnica, Karol Skupień- ZSB-E w Świdnicy, Konrad Witek- ZSB-E w Świdnicy, Krzysztof Wierzbicki- II LO w Świdnicy, Patryk Rychel- II LO w Świdnicy, Aleksander Mazur- ZSB-E w Świdnicy, Wiktoria Słomińska- MDK w Świdnica, Marcin Bieniasz- G nr 4 w Świdnicy.

Wyróżnienia: Kacper Kurzydło- ZSB-E w Świdnicy, India Bogusławska- Gimnazjum Społeczne w Świdnicy, Rafał Podraza – ZSB-E w Świdnicy, Marcelina Klimkowska G nr 4 w Świdnicy, Angelos Daras -G nr 4 w Świdnicy, Michał  Chryplewicz -ZSB-E w Świdnicy.

Prace w konkursie plastycznym ” Dążymy do zera” oceniały:

  1. Pani Barbara Świętek- inspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych-Starostwo Powiatowe w Świdnicy.
  2. Pani Małgorzata Kruk- młodszy asystent – Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia   Powiatowa Stacja SANEPID w Świdnicy
  3. Pani Adrianna Kalin- instruktor -Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia Powiatowa Stacja SANEPID w Świdnicy

4.Pani Elżbieta Tarnowska – nauczyciel plastyki w Młodzieżowym Domu Kultury w Świdnicy.

Nagrody otrzymali:

Ewelina Wódkiewicz – III LO w Świdnicy, Paulina Pleśnierowicz – III LO w Świdnicy, Aleksandra Ziobrowska – I LO w Świdnicy, Klaudia Włosińska – MDK Świdnica, Oliwia Drozdowicz – MDK Świdnica, India Bogusławska – Społeczne Gimnazjum w Świdnicy.Wyróżnienia:Nicole Adamczyk – ZSBE w Świdnicy, Filip Pawlik – MDK Świdnica, Weronika Twardowska – MDK Świdnica, Aleksandra Kosikowska – II LO w Świdnicy, Martyna Czuczwara – MDK Świdnica.

Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Miasta w Świdnicy (bony podarunkowe do firmy               „Matras”). Starostwo Powiatowe w Świdnicy  podarowało laureatom konkursów przewodniki turystyczne.

Na zakończenie panie z Powiatowej Stacji SANEPID wręczyły 7 biletów do kina dla uczestników quizu.

Loading