Światowy Dzień Turystyki

                                               

SPRAWOZDANIE

z IX Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej „Kolej na PTTK”

Organizator: PTTK Oddział w Świdnicy, ul. Długa 33 p. 7

Realizatorzy: Młodzieżowe Koło Turystyczne „ToTuToTam” – MDK Świdnica

Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy, ul. Nauczycielska 2 (sfinansowanie autokaru)

Data Rajdu: 24.09.2022 r. (sobota)

Forma turystyki: piesza – dojazd autokarem.

Trasa: (uległa zmianie po zebraniu rodziców w dniu 08.09.2022 ze względu na zainteresowanie uczestników. Nowo obrana trasa gwarantowała frekwencję na rajdzie)

Dojazd autokarem: Świdnica – Radwanice, Radwanice – Janowice, Aderspach – Świdnica

Trasa piesza: Radwanice – Żaltman – Radwanice, Janowice – Adrspaskie Saklne Miasto – Aderspach

Miejsce i godzina zbiórki: Świdnica, parking przy Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Nauczycielska 2 godz. 7.30

Liczba uczestników: 48 , w tym 25 dzieci, 20 osób dorosłych, 3 babcie

Zrealizowane działania turystyczno – krajoznawcze:

 1. Przygotowanie tematu i analiza trasy w grupie Młodzieżowych Przodowników Turystyki Pieszej (Sandra Matyszczyk, Natalia Józefiak, Agata Hruszowiec i Amelia Jaskuła) oraz Młodzieżowych Organizatorów Turystyki (Andżelika Stępniowska i Martyna Nycek) Koła „ToTuToTam” – MDK Świdnica
 2. Nagłośnienie i reklama akcji w dniu Światowego Dnia Turystyki odbyło się poprzez wykonanie plakatów, umieszczenie „zajawki” i plakatu na stronach: oddziału PTTK w Świdnicy, Młodzieżowego Domu Kultury i Fb.
 3. Pogadanka n/t istoty, funkcji i historii Parków Narodowych w Polsce z szczeg. uwzględnieniem położonych w woj. dolnośląskim: PNGS i KPN. – Przodownik GOT – Marlena Janaszek (podczas jazdy autokarem).
 4. Pogadanka tematyczna n/t innych form ochrony szczeg. Pomników przyrody nieożywionej i ożywionej. Budowa geologiczna i zjawiska występujące w Parku Narodowym Gór Stołowych – Przodownik GOT i OTP – Zbigniew Curyl (na postojach – podczas trwania rajdu)
 5. Przejście piesze ze zwróceniem uwagi na formy skalne, zagospodarowanie turystyczne tras po Parku Narodowym: szlaki piesze i rowerowe, wieże widokowe, schrony i miejsca odpoczynku turystów, tablice poglądowe i ścieżki dydaktyczne, schronisko, itd.
 6. Podczas Rajdu naświetlono cele PTTK oraz zasady przystąpienia i członkostwa w stowarzyszeniu. W rajdzie uczestniczyło: 12 małoletnich członków PTTK z Koła Turystycznego „ToTuToTam” oraz 8 dorosłych członków PTTK Oddziału w Świdnicy z Kół: „Jedynka” , „Wagonowcy”, „Pszczoły i Trutnie”. Pozostali członkowie rajdu w większości zgłosili akces przynależności do naszej organizacji.
 7. Podczas Wizyty na szczycie Żaltman (zaliczanym do Korony Sudetów) wręczono uroczyście najmłodszym uczestnikom rajdu wcześniej zdobyte odznaki turystyczne: Krzyś, Piotr, Adam, Klara: Turysta Junior, Karolina, Hania: Brązowa GOT, Zosia, Basia i Karolina: Odznaka PTTK Disney.
 8. Z uwagi na trasę rajdu przebiegającą przez Park Narodowy, zrezygnowano z rozpalenia ogniska. Piosenki turystyczne rozbrzmiewały w miejscach postoju.
 9. Uczestnicy rajdu otrzymali materiały reklamowe nadesłane z ZG PTTK: zakładki, plany lekcji. Rozdano wszystkim butony wykonane w MDK z okazji Rajdu „IX Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna”. Z zasobów Oddziału PTTK rozdano uczestnikom rajdu wklejki z logiem oddziału a dzieciom i młodzieży przygotowane karty odznak: Znam Gminę Świdnica i Dziecięca Odznaka Turystyczna. Na zakończenie rajdu Przodownicy GOT potwierdzili pieczątką trasę rajdu w książeczkach GOT.
 10. Podczas autokarowej drogi powrotnej przeprowadzono Quiz wiedzy o Parku Narodowym Gór Stołowych. Narodzono wszystkie dzieci i młodzież (25 osób) plecaczkami nadesłanymi z ZG PTTK. Największą wiedzą wykazał się Piotr Ziarnowski – dodatkowa nagroda książkowa ufundowana przez Prezesa ZO PTTK w Świdnicy. Nagrodzono wszystkich uczestników rajdu przewieszkami – etui na telefon komórkowy, nadesłanymi przez ZG PTTK. Wszystkie dzieci zobowiązały się, że w najbliższych dniach dostarczą do MDK prace plastyczne o tematyce zawierającej wrażenia z rajdu.
 11. Uroczyste zakończenie rajdu oraz wręczenie nagród uczestnikom Quizu odbyło się po powrocie autokaru, na posesji MDK. Wszystkim uczestnikom rozdano certyfikaty uczestnictwa, wzór ze strony pttk.pl – wydrukowane i wypisane imiennie w Młodzieżowym Domu Kultury. Na zakończenie odśpiewano piosenkę turystyczną „Rajdowy kisiel”, wykonano zbiorową fotografię i pożegnano uczestników.
 12. Relację z rajdu zamieszczono na Fb koła „ToTuToTam” do którego przekierowanie znajduje się na stronach internetowych Oddziału PTTK w Świdnicy oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy.

         Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy i Dyrekcja Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy, w imieniu uczestników IX Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej w dniu 24.09.2022 r. serdecznie dziękuje Zarządowi Głównemu za przeprowadzoną akcję celebracji Światowego Dnia Turystyki  oraz nadesłane materiały promocyjne PTTK i nagrody rzeczowe w konkursie wiedzy.

Z turystycznym pozdrowieniem

Zbigniew Curyl

Prezes ZO PTTK w Świdnicy

Loading