STOPNIOWE URUCHAMIANIE ZAJĘĆ STACJONARNYCH W PRACOWNI ROBOTYKA

Szanowni Rodzice zgodnie z rozporządzeniem MEN od 18.05 uruchamiają się zajęcia w placówkach oświatowo-wychowawczych m.in. Młodzieżowych Domach Kultury. GIS, MZ i MEN przygotowali wytyczne dla placówek oświatowych. Zgodnie z tymi w/w wytycznymi w Naszej placówce zostały przygotowane procedury funkcjonowania na ten moment. Proszę abyście się z nimi dokładnie zapoznali. Dodatkowo każdy uczestnik zajęć wracający na zajęcia musi mieć ze sobą oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego. 

Najważniejsze punkty związane z zajęciami u mnie w pracowni. 

  • W zajęciach może uczestniczyć tylko 6 osób,
  • Zajęcia prowadzone będą głównie na komputerach,
  • Przed wejściem do placówki uczestnikowi zajęć mierzona jest temperatura i sam bez rodzica/opiekuna będzie udawał się na zajęcia,
  • Przed wejściem na zajęcia wymagana jest dezynfekcja rąk,
  • W grupach starszych jako że elementy elektroniczne są trudne do dezynfekcji, osoby które będą używać lutownic muszą posiadać rękawiczki jednorazowe,
  • Aby przyjść na zajęcia należy zgłosić chęć uczestnictwa nauczycielowi,
  • Poinformuję rodziców SMSem kto został zapisany na min. 3 dni przed zajęciami, możliwe że będzie trzeba zmienić lekko plan zajęć ale o tym będę rozmawiał z rodzicami/opiekunami prawnymi którzy wyrazili chęć powrotu dzieci na zajęcia,

Zostały uruchomione zapisy na rok 2020/2021. Zapisy trwają do końca czerwca. Osoby które zapiszą się do końca czerwca mają 99% pewności dostać się na zajęcia robotyki w przyszłym roku oświatowym 2020/2021 jeśli deklaracja została prawidłowo wypełniona i jest wszystko zgodne z regulaminem naboru. Proszę wypełnić i dostarczyć deklarację udziału w zajęciach. Do godziny 15 można osobiście wrzucić do skrzynki w sekretariacie ul. Nauczycielska. Po 16 do sekretariatu dostęp będą mieć tylko uczestnicy zajęć.

W razie pytań proszę dzwonić, SMSować każdy z Państwa powinien mieć mój numer, a jeśli nie to na stronie robotyka.swidnica.pl na samym dole jest formularz kontaktowy bezpośrednio do mnie.

Ważne dokumenty:

oraz na rok 2020/2021

Loading