Śpiewanki Patriotyczne

 

Miesiąc listopad jest szczególny dla naszego kraju , jest symbolem wolności oraz niewoli. W tym miesiącu należy pielęgnować wartości patriotyczne i zainteresować młodzież poezja patriotyczna. Z tej okazji w  czwartek 09 listopada w klubie Bolko odbyły się Śpiewanki Patriotyczne ,, Zaśpiewajmy za cały nasz kraj wspaniały”

Część artystyczna przygotowana przez uczestników zajęć z Młodzieżowego Domu Kultury  wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę Niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Zaprezentowano piosenki oraz wiersze patriotyczne. Program przygotował Dariusz Jaros,  wystąpiła młodzież z pracowni Pani Agnieszki Banach ,Joanny Chojnowskiej oraz Wioletty Ziobrowskiej . W roli Józefa Piłsudskiego zaprezentował się Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Zbigniew Curyl.

 

Loading