Sandra i Natalka: Przodowniczki Turystyki Pieszej

Na ten moment czekaliśmy. O kim mowa?

  • Sandra Matyszczyk: data wstąpienia do PTTK 2011 rok (nr leg. 200083), zdobycie małej srebrnej OTP w 2021 r. Młodzieżowy Organizator Turystyki, Młodzieżowy Przodownik Turystyki Pieszej i wreszcie pełnoletnia (ur. 25.09.2003 r)
  • Natalia Józefiak: data wstąpienia do PTTK 2014 rok (nr leg.230069), zdobycie srebrnej OTP w 2021 r. Młodzieżowy Organizator Turystyki, Młodzieżowy Przodownik Turystyki Pieszej i wreszcie pełnoletnia (ur. 13.10.2004 r.)

Zatem obie dziewczyny wypełniły wszystkie warunki i w dniu 29 stycznia 2022 r. przystąpiły do egzaminu na Przodownika Turystyki Pieszej III stopnia. Egzamin to poza rozmową kwalifikacyjną z zastępcą Przewodniczącego Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego Konradem Majewskim z Zielonej Góry – test składający się ze 100 pytań w pięciu działach: weryfikacja odznak, zabytki i atrakcje turystyczne regionu zamieszkania, ochrona przyrody, historia PTTK oraz regulaminy. Do podobnego testu, ale bez weryfikacji odznak przystąpiły dwie nasze kandydatki na Młodzieżowego Przodownika Turystyki Pieszej: Agata Hruszowiec i Amelia Jaskuła. Ciekawostka jest fakt, że do ostatniego egzaminu z cyklu rozszerzającego uprawnienia Przodownika OTP I stopnia (woj. mazowieckie) przystąpił Dykcio. Egzaminy odbyły się w miejscu posiedzenia Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej Dolnego Śląska 29 stycznia 2022 r. w Pensjonacie w Rościszowie koło Pieszyc. Wszyscy przystępujący do egzaminów ukończyli je z wynikiem pozytywnym. Dzięki temu mamy kolejnych przedstawicieli kadry programowej PTTK.

 

W niedzielę spotkanie pod nazwą Wiosenna Narada Turystów Pieszych Dolnego Śląska miało nieco inny charakter. W sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Pieszycach uczestniczyli wszyscy chętni turyści. Stosowne dyplomy i upominki otrzymali uczestnicy Indywidualnego Rajdu „6 X Dolny Śląsk”. Miło nam było, gdy ogłoszono specjalne wyróżnienie dla Koła „ToTuToTam” za liczny udział w rajdzie. Głos zabierali przedstawiciele władz miasta i prezesi poszczególnych oddziałów PTTK. Komandorem i głównym zamieszaczem imprezy był nasz GÓRU: Mirosław Gontkowski. Część artystyczną zapewnili laureaci Przeglądu Piosenki Turystycznej – młodzież z MDK Świdnica

Loading