Przygotowanie, ćwiczenia….

Końcówka kwietnia i pierwsza dekada maja to intensywne ćwiczenia i przygotowania do finału wojewódzkiego OMTTK.

5 maja: zasad udzielania pomocy przedmedycznej ( w tym resuscytacji) uczyła nas przyjaciel Koła i placówki, ratownik medyczny p. Ewa Mojsej, Ćwiczyliśmy: krwotoki, złamania, zadławienia i inne sytuacje ekstremalne…

6 maja: Piotr i Krzysztof uczestniczyli w szkoleniu z topografii w ośrodku Góra Dzikowiec w Boguszowie Gorcach. Szkolenie zorganizowała Oddziałowa Komisja Młodzieżowa PTTK o/Wałbrzych. Przeprowadzili szkolenie członkowie Dolnośląskiej Komisji Imprez na Orientację.

8 maja: Szkolenie z rozpoznawania tropów i śladów zwierząt przeprowadziła p. Monika Drozdowska w sali poglądowej Nadleśnictwa Świdnica.

10 maja: Trening rowerowego toru przeszkód na terenie posesji MDK

11 maja: tuż przed wyjazdem, powtórzono Kanon Krajoznawczy Województwa Dolnośląskiego i Pomorskiego

Loading