Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej

W piątek 15.03.2024w Sali Teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury odbył się odbył się XVII Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej .  Uczestników konkursu przywitał dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Zbigniew Curyl oraz Pani Prezydent Beata Moskal- Słaniewska , która objęła konkurs swoim patronatem obecni byli również Tadeusz Grabowski prezes zarządu Świdnickiego Stowarzyszenia Patriotycznego oraz Prezes Świdnickiego Oddziału Związku Żołnierz Armii Krajowej Pan Marian Kowalik.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Celem konkursu było promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa. Jury miało nie lada trudne zadanie, ponieważ wszystkie występy były niezwykle emocjonujące. Młodzi artyści zaprezentowali wysoki poziom artystyczny i trudno było wyłonić zwycięzcę.  Po burzliwych naradach ogłoszono wyniki.

Uczestników oceniało Jury w składzie:

1. Ireneusz Lutz – muzyk, instrumentalista zespołu Fart Band działającego przy Studio Piosenki i Tańca Fart w Bielawie, nauczyciel muzyki
2. Lidia Obidzińska – muzyk, nauczyciel muzyki, instruktor muzyczny Gminnych Warsztatów Wokalnych w Lubachowie.
3. Marek Łętowski – muzyk, instrumentalista, nauczyciel muzyki Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu, pomysłodawca i założyciel zespołu „Iniemamocne, ” działającego w MDK Bolesławiec.

 

GRAND PRIX otrzymał zespół La Chanson z Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy

Nagrody otrzymali :

Filip Bajron i I LO w Dzierzoniowie

Michalina Szydłowska Szkoła Nr.5 w Nysie

Angelina Warmuz – Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy

Nagrody-  Zespół

,,Zespół do Góry Nogami” – Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach

,, Zespół instrumentalno-wokalny” II LO Dzierżoniów

,, Zespół Wiolinki”  Szkoła Podstawowa Nr.4 w Świdnicy

Wyróżnienia :

Michał Kowalczyk-  Szkoła Podstawowa Nr.3 Chojnów

Ronja Bader- Zespół Szkół Społecznych Bielawa

Aleksandra Walczuk Szkoła Podstawowa Nr.1 Pieszyce

Paula Ciężka Szkoła Podstawowa Lutomia Dolna

Maria Dubiel I LO w Świdnicy

Ariena Wiktorska Szkoła Podstawowa Nr.10 Bielawa

Wyróżnienia – Zespół

,, Zespół Wokalny ” PSP Jugowice

Duet Zuzanna Synowska i Liliana Lusa MDK Świdnica

Zespół in Progress Zespół Szkół Społecznych w Bielawie

Wszystkim uczestnikom serdeczne gratulujemy

 

 

 

Loading