Protokół z posiedzenia Jury XVIII Konkursu Piosenki Dla Dzieci i Młodzieży „PRZEBÓJ Z JAJEM”

Protokół z posiedzenia Jury XVIII Konkursu Piosenki Dla Dzieci i Młodzieży „PRZEBÓJ Z JAJEM”

 

Jury w składzie:

 1. Adam Miszkuro
 2. Janusz Lipiński
 3. Leszek Matus

Po wysłuchaniu 7 solistów oraz 4 duetów i zespołów postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia.

Grand Prix:

 1. Zespół „Wesoła Czwórka” ze  Sp. nr 4 Świdnica

Nagrody następującym wykonawcom:

 1. Marta Lurka z MDK
 2. Martyna Korkiewicz z MDK
 3. Liwia Żak z MDK
 4. Zespół Piosenki i Ruchu ,,TIMKI” z MDK

Wyróżnienia następującym wykonawcom:

 1. Paula Ciężka z MDK
 2. Antonia Żurman ze SP Nr 8 Świdnica
 3. Julia Janowska z MDK
 4. Duet Zuzanna Synowska i Maja Huzarska z MDK
 5. Zespół „Wirusy” z MDK

Wyróżnienia Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy za propagowanie twórczości Mieczysława Kozara – Słobódzkiego:

 1. Martyna Korkiewicz z MDK

Loading