Program półkolonii turnus II,III,IV

 

 

Dzieci przyprowadzamy na godzinę 8.00 odbieramy o godzinie 15.00 

Dla lepszej organizacji w budynku na parterze w gablocie przy schodach codziennie są wywieszane informacje co dzieci będą robić.

 

Turnus II

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Warsztaty tematyczne: Opiekunowie (MK, WK, ET), zajęcia robotyka, plastyczne

obiad

Zajęcia rekreacyjne na basenie Aqua Zdrój w Wałbrzychu

obiad

1. Quest „Śladami Cukrownika” w Pszennie

2. Zajęcia edukacyjne w Świetlicy Wiejskiej, florystyczne

obiad

Spacer po Pieszycach i przejście nad jezioro bielawskie

obiad

„Gry podwórkowe” w pogodny dzień dodatkowo wejście na basen odkryty

obiad

Turnus III

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Warsztaty tematyczne: Opiekunowie (MJ,AW,JW ) zajęcia : teatralne/animacyjne, plastyczne/ceramiczne

obiad

Zajęcia rekreacyjne na basenie Aqua Zdrój w Wałbrzychu

obiad

3. Spacer z przewodnikiem nad Jeziorko Daisy

obiad

Spacer po Świebodzicach oraz Zamku Książ

obiad

„Gry podwórkowe” w pogodny dzień dodatkowo wejście na basen odkryty

obiad

Turnus IV

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Warsztaty tematyczne: Opiekunowie MJ,AW,JW zajęcia: robotyka, teatralne/animacyjne

obiad

Zajęcia rekreacyjne na basenie Aqua Zdrój w Wałbrzychu

obiad

Quest „Malarskie pejzaże w Makowicach” zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej w Makowicach

obiad

Wyjazd do Andrzejówki/Sokołowsko oraz Quest  ,, O Sokołowsku”

obiad

„Gry podwórkowe” w pogodny dzień dodatkowo wejście na basen odkryty

obiad

Loading