„Pożegnanie z Maską”

Dosłownie i w przenośni, bo od 30 maja został zniesiony obowiązek noszenia maseczek w otwartej przestrzeni. Wielu osobom one przeszkadzały, utrudniały oddychanie, ale
niektórym było w nich do twarzy. Grupa ” Cedeen” przygotowała mały pokaz w maskach i maseczkach

Loading