Powiatowy Konkurs Wiedzy o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich, który odbędzie się Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świdnicy, ul. Długa 33 w dniu 16 listopada 2017 r. Celem konkursu jest wspieranie wychowania patriotycznego wśród młodego pokolenia, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kresów południowo-wschodnich oraz popularyzowanie wśród młodego pokolenia historii i kultury Lwowa oraz Kresów Połudiowo-Wschodnich, a także twórczość poetycką Mariana Hemara i Zygmunta Rumla

Regulamin

Plakat

Loading