Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej. Celem konkursu jest popularyzowanie treści patriotycznych, budowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia Polaków, uwrażliwienie na piękno mowy ojczystej. Konkurs ma charakter trzystopniowy:

I etap. Eliminacje szkolne (powinny się odbyć do dnia 26.10 2017r.)

II etap. Eliminacje miejskie ( 06.11 2017 r.)

III etap. Finał miejski (14.11 2017 r.)

Regulamin

Loading