„PoMOcna Swidnica”

Kolejna etiuda realizowana we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach projektu ” PoMOcna Swidnica”.
Grupa ” Cedeen” w etiudzie pt.” Słowa ranią

 

 

Projekt Gminy Miasta Świdnicy – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy „Świdnica przeciw przemocy” współfinansowany ze środków budżetu Państwa w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 2021 r.

Loading