Pierwsze recytacje za nami

17 września to ważny dzień- 81 rocznica napaści ZSRR na Polskę. Tą pamiętną datę uczciliśmy recytacjami, które prezentowane była w amfiteatrzyku na ul. Nauczycielskiej MDK.

Grupa TS : Pola Żak, Zuzia Synowska, Łucja Zaraś i Maja Huzarska

Grupa Pierrot: Sandra Matyszczyk „Radziecki napad”,Kazimierz Surzyna

Gratulacje!

Loading