Patriotyzm jest w modzie

Patriotyzm jest w modzie!

Mieszkańcy powiatu świdnickiego zdominowali podium i to oni stanowić będą jedną z najliczniejszych grup podczas zbliżającego się finału wojewódzkiego. Pod koniec tego miesiąca we Wrocławiu odbędzie się jubileuszowy koncert Galowy X Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej, podczas którego kibicować będziemy „naszym”.

Eliminacje rejonowe X Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej, organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy oraz Dolnośląskie Kuratorium Oświaty i Wychowania we Wrocławiu, odbyły się 17.03.2016r w Sali teatru Świdnickiego Ośrodka Kultury. Patronat nad imprezą objął Wojewoda Dolnośląski i Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Barwy Miłości do Ojczyzny” i wzięły w niej udział dzieci oraz młodzież z byłego województwa wałbrzyskiego.

Celem przeglądu jest wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia, propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację artystyczną młodzieży, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i regionu oraz popularyzacja i wspieranie talentów muzycznych dolnośląskich uczniów – wyjaśnia Dariusz Jaros, nauczyciel pracowni muzycznej w Młodzieżowym Domu Kultury w Świdnicy, koordynator przeglądu w Świdnicy.

W tym roku do konkursu zgłosiła się rekordowa ilość uczestników: sześćdziesięciu siedmiu solistów oraz dwadzieścia cztery duety i zespoły wokalne.

Świadczy to o dużym wzroście zainteresowania imprezą wśród dzieci, młodzieży oraz nauczycieli i instruktorów placówek naszego rejonu, w stosunku do lat poprzednich – wyjaśnia Dariusz Jaros

Jury w składzie: Małgorzata Sandecka – st. wizytator, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Justyna Guzdek – Skuza – muzyk, Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy, Marek Łętowski – muzyk, Młodzieżowy Domu Kultury w Bolesławcu oraz Tadeusz Szarwaryn – muzyk, autor tekstów, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszennie przyznało 12 wyróżnień a 6 osób zakwalifikowało do Koncertu Galowego, który 28 kwietnia odbędzie się we Wrocławiu.

Pokłosiem tak licznego zainteresowania oraz poziomem wykonawczym laureatów tegorocznej edycji, jest koncert Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy z okazji Dnia Zwycięstwa, który odbędzie się 8 maja 2016 roku.

Artyści, których zakwalifikowano do Koncertu Galowego:

1. Klaudię Zyska – MDK Świdnica

2. Zespół wokalny – Gimnazjum w Witoszowie Dolnym

3. Adriana Kroczaka – Gimnazjum Nr 3 w Dzierżoniowie

4. Angelikę Ślęzak – Szkoła Podstawowa w Grodziszczu

5. Julię Kretowicz – III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

6. Marta Kurzeja – MDK Świdnica

Przyznane wyróżnienia:

● Angelice Pióro – Gimnazjum Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich

● Jessice Furman – Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu

● Elżbiecie Kuś – Gimnazjum Pszenno

● Zespołowi wokalemu – Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu

● Weronice Wąsowskiej – MDK Świdnica

● Wiktorii Stamborskiej – MDK Świdnica

● Agacie Woźniczce – Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Przedborowej

● Martynie Jopa – Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Przedborowej

● Kacprowi Sowie- MDK Świdnica

● Wiktorii Smędrze – MDK Świdnica

● Julii Kirklewskiej – Gimnazjum Nr 12 w Wałbrzychu

● Adrianie Karkulowskiej – Gimnazjum w Żarowie

Foto: zdjęcie kwartetu la Chanson – zeszłoroczne laureatki piosenki patriotycznej w zespole – w tym roku laureatki i wyróżnione indywidualnie

Loading