PAMIĘC I OBECNOŚĆ

„Gdy lecieliśmy śmigłowcem do Krakowa, papież powiedział mi: Gdybym tu nie przyjechał, mojej pielgrzymce do Polski brakowałoby czegoś – wspomina ks. abp Alfons Nossol, emerytowany ordynariusz opolski.”

 

PAMIĘC I OBECNOŚĆ

 

Sanktuarium św. Anny położone na najwyższym wzniesieniu Wyżyny Śląskiej było celem VII Rodzinnego Rajdu „Szlakami Jana Pawła II”. Przedsięwzięcie, którego realizatorem było Koło PTTK „ToTuToTam” z Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy, tradycyjnie odbyło się w ramach XI edycji Dni Św. Jana Pawła II „Pamięć i obecność” w dniu 22.05.2016 r. Dzięki inicjatorom ks. prałatem Janem Bagińskim i panem Andrzejem Protasiukiem Świdnica od lat upamiętnia rocznicę urodzin świętego, wielkiego Polaka i patrona naszego miasta. Poprzez sfinansowanie autokaru przez Gminę Miasto Świdnica w Rajdzie uczestniczyć mogła 49 osobowa grupa dzieci wraz z rodzicami.

W trakcie spaceru do pomnika ,,Czynu Powstańczego” zaprojektowanego przez Xawerego Dunikowskiego przybliżono dzieciom dzieje krwawej bitwy o Górę św. Anny, która miała miejsce w dniach 21-26 maja 1921roku. Było to starcie Ślązaków z oddziałami niemieckiego Freikorpsu w trakcie III Powstania Śląskiego.

Dzięki rozmieszczonym na trasie tablicom poglądowym uczestnicy wycieczki zapoznali się z historią budowy amfiteatru. Przedwojenne władze niemieckie przebudowały kamieniołom wapienny na amfiteatr. Projektantami byli architekci berlińscy Franz Böhmer i Georg Petrich. Obiekt ten miał być ,,przeciwwagą” dla pobliskiego katolickiego sanktuarium i klasztoru na szczycie. Po wyzwoleniu Opolszczyzny w 1945 r. zmieniały się koncepcje i ogłoszono konkursy na zagospodarowanie tego terenu. Uroczyste otwarcie nastąpiło 19 czerwca 1955. Ostatecznie pomnik (pod oficjalną nazwą pomnik ,,Czynu Powstańczego”) postał z czterech pylonów z bloków granitowych o wymiarach 100 x 80 x 40 cm i wysokości 11 metrów. W środku postumentu jest rozległa sala, która nigdy nie została zagospodarowana. Na pylonach można oglądać sceny ilustrujące historię walki o polskość Śląska, ale zawierają one błędy historyczne, są nasycone ówczesną ideologią i dlatego należy się zastanowić czy dzieciom je omawiać.

Korzystając z pięknej majowej pogody i dobrze oznakowanych ścieżek Parku Krajobrazowego Góra św. Anny nasza grupa ruszyła w plener, by w końcu dotrzeć do Amfiteatru i jego sceny. W trakcie spaceru prowadzący grupę – Zbigniew Curyl wspominał pobyt Ojca Świętego w tym miejscu 21 czerwca 1983 roku. Jan Paweł II odprawił Nieszpory, zmieniając plan ówczesnej wizyty w naszym kraju i wykorzystując przerwę w podróży śmigłowcem z Wrocławia do Krakowa. Na spotkanie przybyło ponad milion wiernych.               „ … pielgrzymów było tak wielu, że w ostatniej chwili trzeba było przygotować dwa dodatkowe sektory” – wspomina abp Nossol. – ,,Ponieważ spotkanie wypadło w czerwcu, należało skosić jeszcze niedojrzałe zboże, żeby ludzie mieli gdzie usiąść. Franciszkanie zawarli z miejscowymi rolnikami umowę, że oddadzą im tyle zboża, ile normalnie w tym miejscu żniwowali. Pod tym warunkiem rolnicy zgodzili się skosić swoje pola i nakarmić tym zbożem zwierzęta. Ogłosiliśmy w diecezji na ich rzecz zbiórkę ziarna i dostaliśmy go trzy razy więcej, niż było potrzeba. Zaopatrzyliśmy nie tylko rolników, ale jeszcze okoliczne klasztory w mąkę.”

Amfiteatr robi na przybyszach wielkie wrażenie, mimo że obecnie jest znacznie zdewastowany. Za czasów świetności oferował 7 tysięcy miejsc siedzących i 20 tysięcy miejsc stojących. Dzieci ochoczo prezentowały swoje głosy ze sceny a pozostali uczestnicy podziwiali możliwości akustyczne tego miejsca. Wspaniale wyglądała oświetlona popołudniowymi promieniami słońca scena i stroma widownia osłonięta i zacieniona przyległym lasem. Żal, że miejsce to nie jest obecnie należycie wykorzystywane..

Na zakończenie Rajdu wszyscy udali się na zwiedzanie bazyliki i sanktuarium z figurą św. Anny Samotrzeciej z XV wieku. Po stromych schodach weszliśmy w obręb Rajskiego Placu – dziedzińca arkadowego, w obrębie którego ustawiono 15 stuletnich konfesjonałów. Wszyscy zwrócili uwagę na papieski herb umieszczony na fasadzie świątyni upamiętniający  pobyt Ojca Świętego. Barokowe wnętrze sanktuarium przyniosło chłód i ukojenie. Figura św. Anny Samotrzeciej, umieszczona w ołtarzu głównym, wyrzeźbiona jest w drewnie lipowym. Przedstawia trzy postacie: św. Annę trzymającą dwoje dzieci: na lewym ramieniu córkę – Maryję, a na prawym wnuka – Jezusa. Według przekazu z 1516 r., w głowie figury przechowuje się fragment kości, relikwię św. Anny. O godz. 17.00 uczestniczyliśmy we mszy świętej i było nam miło, że Franciszkanin wygłaszający homilię cytował słowa biskupa świdnickiego prof. Ignacego Deca. Rajd zakończyliśmy przy pomniku papieża. Teraz to właściwie nie jest pomnik, tylko figura świętego Jana Pawła II.

Kolekcjonerzy odznak krajoznawczych cieszyli się z kolejnych zdobyczy do Polskiego NAJ i OK. Poznaj Polskie Pomniki.

Zbigniew Curyl

Cytaty pochodzą ze strony  http://www.nto.pl   

Loading