Otrzymaliśmy Honorowy Dyplom PTTK


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego jako wyraz szczególnego uznania  wręczył nam honorowy dyplom w uznaniu pomocy i współdziałania.

Loading