ORLI LOT

11.06.2022 Podczas Zjazdu Oddziału PTTK w Świdnicy najwyższe wyróżnienie dla młodzieży w Polskim Towarzystwie Turystyczno Krajoznawczym z rąk członka Zarządu Głównego Jacka Potockiego odebrały uczestniczki Koła ToTuTuTam: Amelia Jaskuła, Andżelika Stępniowska, Zuzanna Kupczyk i Martyna Nycek. Nieobecna z uwagi na start w Pucharze Polski w InO beyła Agata Hruszowiec. Brawo dziewczyny.

W 1994 r. minęło 75 lat zorganizowanego ruchu krajoznawczo-turystycznego w szkołach. Jego zaranie nierozerwalnie wiąże się z osobą Leopolda Węgrzynowicza – wspaniałego wychowawcy wielu pokoleń kreatorów krajoznawczej turystyki młodzieży, a zarazem twórcy znakomitego pisma – „Orlego lotu”. Tytuł pisma stał się, dzięki Zarządowi Głównemu PTTK, nazwą odznaki dla liderów młodzieżowej turystyki. Tych, których start na turystycznych ścieżkach i odkrycia krajoznawcze pozwalają prorokować piękny orli lot.

Zarząd Główny PTTK na wniosek Kapituły Odznaczeń i Rady Programowej ZG PTTK d/s młodzieży ustalił, że odznakę przyznają Zarządy Oddziałów PTTK wśród osób do 21. roku życia, których dokonania krajoznawczo-turystyczne uzasadniają przyznanie takiej odznaki. Pierwsze odznaki przyznano i wręczono w 1994 r. Otrzymali je młodzi ludzie, dla których krajoznawcza turystyka jest nie tylko sposobem na życie, ale i formą służby Ojczyźnie. To dzięki takim jak Oni rajdy, spływy i zloty są sprawne i serdeczne. To Oni liderują nowym generacjom wkraczającym na turystyczne szlaki.

/Informacja ze strony ZG PTTK/

 

Loading