ODCINEK 5

Witam, może w zaistniałej sytuacji warto pomyśleć o aktualizacji kronik i książeczek poszczególnych odznak turystycznych. Brawo Angelika. Warto !!!! Pomocne będą numery naszych gazetek internetowych…. Każdemu pomogę, ślijcie sms – y lub e-maile z pytaniami…..

   A gdyby ktoś potrzebował zdjęć dokumentujących zdobycie – „zaliczenie” różnych miejsc czy obiektów krajoznawczych, to odsyłam do naszej podstrony https://mdk.swidnica.pl/turystyczne/ gdzie znajdziecie wiele materiału zdjęciowego.

Po co?

Dla własnej satysfakcji, dla zdobycia kolejnej odznaki – dowodu trudu ale i wiedzy i doświadczenia turystyczno – krajoznawczego.

Przed nami OMTTK : Sami możecie policzyć sobie punkty za odznaki. Przytaczam regulamin

  1. W ocenie uprawnień i odznak turystycznych PTTK uwzględniane są odznaki zawarte w Regulaminie OMTTK według przyjętej tam punktacji.

Ocenie podlegają najwyższe stopnie odznak turystyki kwalifikowanej, punktowane są one następująco:

  • stopień popularny: 1 punkt,
  • stopień mały brązowy: 2 punkty,
  • stopień mały srebrny: 3 punkty,
  • stopień mały złoty: 4 punkty,
  • duże odznaki: 5 punktów,

Dziecięca Odznaka Turystyczna, Odznaka Disney i PTTK, „Siedmiomilowe Buty” po 2 punkty za każdy stopień (tylko uczniowie szkół podstawowych),

Turystyczna Rodzinka, Turysta Junior-Juniorka po 2 punkty

Odznaki regionalne: za każdy stopień po 1 punkcie, ale maksymalnie 2 punkty za daną odznakę.

Podstawą przyznania punktów są zweryfikowane książeczki i legitymacje zdobytych odznak, które uczestnicy konkursu przedstawiają w dniu przeprowadzania eliminacji  wraz z wykazem uprawnień i odznak turystycznych PTTK (wzór określa załącznik nr 2 do regulaminu).

W konkursie Zespół może uzyskać maksymalnie 30 pkt. turniejowych.

Pozdrawiam ZC

 

 

 

Loading