Nasz gość Roman Kowalski z Dyrekcji DZPK

Dzięki uprzejmości Dyrekcji Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy odwiedził nas Roman Kowalski z prezentacją przyrodniczą „Flora i fauna dolnośląskich parków krajobrazowych”. Nasz gość omówił czym charakteryzują się rezerwaty i parki krajobrazowe oraz inne formy ochrony przyrody. Na podstawie przeźroczy i tablic, mogliśmy rozpoznawać ssaki, płazy i gady. Szczególnie pouczająca był ta część prezentacji, która traktowała 0 drzewach i ich cechach charakterystycznych. Na zakończenie p. Roman wręczył zdobywcom kolejne odznaki turystyczne.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative. This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative. This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative. This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative. This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative. This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Loading