NAGRODY DLA AGATY

Agata Zaręba to dziesięcioletnia uczestniczka zajęć plastycznych, koła technik różnych. Ma już pięcioletni staż w naszej „Mansardzie”. Lubi rysować ołówkiem i markerami, szczególnie fantastyczne postacie i zwierzątka. W listopadzie zdobyła dwie nagrody: w konkursie „Barwy Niepodległości” i za pracę wykonaną podczas Artystycznego Pleneru MDK. Serdeczne gratulacje!!!

Loading