Mikołajkowo i z Cystersem

Dzisiaj, 13.12.20

19 r gościliśmy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy. Skorzystaliśmy z propozycji zaprzyjaźnionej placówki by odbyć historyczny spacer pod przewodnictwem Cystersa. Nie bez kozery jeden z pracowników MBP przebrał się w strój mnicha. Gościliśmy wszak w pałac opatów krzeszowskich. Zbudowano go w latach 1723-1725 W rezydencji przyjmowano gości lub przebywali w nim hierarchowie kościelni w czasie obrad sejmiku ziemskiego. Z racji podmokłego i nieprzyjaznego terenu wokół opactwa w Krzeszowie opaci spędzali tu czas pluchy jesiennej i zawieruchy zimowej. Po pierwszej wojnie śląskiej w 1741 został odebrany opactwu stał się własnością korony tj. Fryderyka II Wielkiego i został przekazany na siedzibę komendanta Twierdzy Świdnica, był wówczas ulubionym miejscem pobytu generała Heinricha Augusta de la Motte Fouqué. Po sekularyzacji w latach 1810-1818 służył jako arsenał, a następnie jako urząd skarbowy. W latach 2003-2005 przeprowadzono generalny remont. Obecnie pałac jest siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida w Świdnicy. Cysters oprowadził nas po ciekawych zakamarkach od strychu po piwnice zapoznając z historią i funkcjonowaniem biblioteki obecnie. Odpowiadając na pytania w poszczególnych działach otrzymywaliśmy pieczątki, które zamieniliśmy finalnie na pamiątkowe gadżety. Skąd my to znamy?…

Loading